Prabeya Sane Kaperluang

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
Prabeya Sane Kaperluang
Affiliation
SMA N 1 GIANYAR
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu. Merdeka Sane wangiang titiang para angga panureksa. Sapunika taler, para sameton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang. Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan ida, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi . Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Prabeya Sane Kaperluang. Silih sinunggil pikobet sane sering kapanggihang ring bali inggih punika indik nincapnyane pangargan bahan baku sane anyar-anyar puniki sayan dados pikobet sane serius, lumrahnyane sangkaning kawentenan iklim miwah cuaca sane nenten pastika. Punika ngawinang petani n nten molihang asil, punika ngawinang distribusi ring masyarakat sayan kidik. Raris infrastruktur sakadi margi san rusak prasida ngreredang jalur distribusi. Sane pinih untat kaaptiang antuk kawentenan wewidangannyane. Maka tetiga faktor punika san prasida ngeranayang panglimbak pangarga ring soang-soang genah. Kaw ntenan pangarga san nincap puniki prasida ngirangin konsumsi masyarakat, santukan pendapatan masyarakat kirang saking tingkat konsumsi san ngawinang sayan ak h krama san tiwas. Pamerintah patut mautsaha nyawis pikobet nincapang prabeya majeng ring para janane, utawi kulawarga sane nenten mrasidayang naur prabeya mangda pikobet nincapang prabeya nenten malih dados pikobet sane abot.Strategi san prasida kamargiang olih pamr ntah sajeroning nanganin nincapnyan pangarga bahan pangan inggih punika antuk w nten kebijakan fiskal khusus ekspor miwah impor pangan. Pamerintah taler patut ngelaksanayang controlling utawi mastikayang pangan ring panegara prasida nagingin permintaan nasional.San ketah ngamolihang panincapan harga ketahnyan wantah beras, san prasida ngawinang bahan baku san lianan ngamolihang panincapan harga. Akeh parajanane sane ngrimik, santukan ipun nenten mrasidayang numbas ajeng-ajengan sane mael punika. Kaw ntenan pangargan bahan pokok san nincap punika karasayang pisan olih rakyat menengah kebawah. Sane ngawinang nincapnyan pangargan punika, santukan kirangnyan stok pangan, kaw ntenan kekeringan, serangan hama, distribusi san n nten rata, ngantos kaw ntenan penimbunan barang. Pangargan pangan puniki patut polih uratian miwah fokus utama ring agenda pakaryan pamr ntah. Ngiring sameton sareng sami, uratiang baya leluune ring kawentenan jagat Bali sane sampun kasengguh pinaka genah pariwisata dunia Wantah sapunika sane prasida katur, kirang langkung titiang nunas ampura tur puputang titiang antuk parama santi. Om santhi, santhi, santhi, Om.

In Indonesian