Parilaksana Kaon Para Yowana

From BASAbaliWiki
20240418T053442476Z105403.jpeg
0
Vote
Title
Parilaksana Kaon Para Yowana
Affiliation
SMK NEGERI 1 AMLAPURA
Regency/City
Karangasem
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

PARILAKSANA KAON PARA YOWANA Om Swastiastu Sapunapi gatra sameton sami, ring galah puniki tiang jagi ngaturang indik pikobet sane wenten ring yowana Karangasem. Pikobet punika sering pisan panggihin sakemaon masyarakat sane nenten rungu indik pikobet puniki, boya ja tios indik punika ngenenin kawentenan yowana sane wenten ring Karangasem. Parilaksana kaon yowana punika nenten manut tata titi keuripan tur kelaksanayang olih alit-alit sane sedeng dehe utawi menek bajang. Parilaksana kaon yowana punika minekadi marebat, ngangge narkoba, balap liar, miwah kekerasan. Parilaksana puniki presida wit saking faktor kirangnyane pengawasan lan bimbingan saking rerame ipunne, iusan sane nenten patut saking timpal-timpal semeton ipun, miwah kirangnyane kualitas pendidikan lan lingkungan sosial. Parilaksana kaon yowana madue pikenoh sane kirang pisan majeng ring kawentenan anggan ipunne, kulewarga, miwah masyarakat. Yowana sane meparilaksa kadi punika biasannyane akeh medua pikobet ring sajeroning angga sane ngawinang prestasi akademik kirang tata titi mapisolah kirang saha sane madue resiko tinggi mmaparilaksana kriminal. Conto parilaksana kaon yowanasane wenten ring Kabupaten Karangasem, minekadi balap liar lan mejaguran. Sinalih tunggil genah ane keangge maparilaksana kaon minekadi ring jalan Veteran jalur 11, Desa Padangkerta Kecamatan Amlapura. Nenten je asiki genah nyane, nanging wenten genah sane tiosan minekadi ring Bumi Perkemahan Nawakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Sapunapi cara nebasin parilaksana kaon yowana punika? Nebasin utawi solusi indik pikobet parilaksana kaon yowana ring Kabupaten Karangasem sane pinka dasar inggih punika nyage rasa tresna asih ring kulewarga mangda benjangan yening wenten pikobet prasida puput ring kulewarga, memilih timpal sane becik. Solusi sane tiosan mangda pikobet parilaksana kaon yowana sayan kirang utawi ilang inggih punika, nunas wantuan saking pihak-pihak minekadi kulewarga, sekolah, pemerintah, miwah masyarakat. kapertama mapaiket ring swadarma rerama Kulewarga punika genah sane kapertama lan dahat utama jagi nebasin parisolah parilaksana kaon yowana puniki, kulewarga utawi rerama mangda setate ngicenin pewarah-warah rasa tresna saha bimbingan sane pas majeng ring pianak ipunne.Irerama mangda uning taler napi-napi pekaryan okan-okan ipunne rikala ring sisi jeronne utawi ring masyarakat saha ngutsahayang pisan mangda okan-okan ipunne nenten keni iyus parisolah sane kaon saking sawitra ipunne. Kaping kalih, Sekolah pinaka genah sane utama pisan jagi pacang nebasin parisolah kaon sane kawastanin Kenakalan Remaja puniki. Ring Sekolah mangda nyayagayang genah-genah melajah sane nyaman, aman ring sisyan ipunne, ring soang-soang sekolah taler ngawentenang ektrakurikuler sane presida naut manah sisya mangda nyarengin parikrama sane positif lan sekolah setate nyosialisasiang program utawi pembinaan sisya berkelanjutan, mangda sisya sane polih mapiralaksana sane kaon punika gelis eling ring raga. Kaping tiga utawi kaping untat, pemerintah lan masyarakat mangda nuenang taler para yowana ring Kabupaten Karangasem saha mautsaha nebasin utawi mencegah pikobet parilaksana kaon yowanapuniki, pemerintah patut mekarya progra- program sane matetujon nebasin kenakalan remaja. Program pemerintah wantah sosialisasi miwah pembinaan antuk remaja, conto program ipun minekadi Genre lan Duta Anak Program-program sane sampun kacumawis ring baduur punika becik pisan antuk nebasin pikobet ngenenin indik parilaksana kaon yowana, Program puniki pastika pacang ngemolihang pikenoh sane becik utawi dampak positif majeng yowana ring Kabupaten Karangasem, mangda sida kaucapang Karangasem aman, damai, miwah Sejahtera. Nyujur Bali era Baru.

Om Santih, Santih,Santih Om

In Indonesian