What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Literature Kapurwan Desa Bungaya

Kapurwan Desa Bungaya.jpeg
Title (Other local language)
Photograph by
Fanpage Facebook Desa Bungaya
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Desa Bungaya
  Event
  Related scholarly work
  Reference


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Desa Bungaya wantah silih tunggil desa sane magenah ring Kecamatam Bebandem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali. Desa puniki kabaosang dados desa adat sane purwa tur madue akeh tradisi miwah kabudayaan. Ring desa Bungaya puniki wenten makudang-kudang tradisi sane mawit saking tetamian para panglingsir kramane i rika. Tradisi sane wenten makadi Usaba Dalem, Usaba Dangsil, miwah Usaba Memedi. Wenten taler tetamian lelintihan sane marupa gamelan Selonding tur kagenahang ring palinggih Ida Batara Bagus Selonding. Gamelan puniki kabaosang mawit saking pamerintahan Raja Bali sane mawasta Sri Wira Dalem Kesari ring abad ka-10. Kapurwan desa puniki akeh kabaosang olih para krama desane. Desa puniki taler wenten kabaosang ring silih tunggil babad, inggih punika ring babad Dalem.

  Babad Dalem nyaritayang indik para raja sane naenin madeg nata jagat Baline. Desa Bungaya punika wenten kabaosang ri tatkala pamerintahan Raja Bali sane mawasta Dalem Bekung ring Gelgel. Kacritayang wenten pabalik sane kalaksanayang olih Patih Agung Batan Jeruk tur kasarengin olih I Dewa Anggungan miwah I Gusti Tohjiwa. Ring pabalik punika wadwa saking Patih Batan Jeruk nglawan wadwa Pangeran Nginte miwah Kubon Kelapa. Wadwa Patih Batan Jeruk punika kawon utawi kalah. Wadwa Patih Batan Jeruk punika kakepung olih wadwa Pangeran Nginte, ngantos kacunduk ring Desa Bungaya, i rika Batan Jeruk kasedayang olih wadwa Pangeran Nginte punika. Ring babad Dalem punika taler wenten kabaosang indik kapurwan Desa Bungaya. Ri tatkala Raja Gelgel sane mawasta Dalem Di Made ngandikayang I Gusti Ketut Alit Ngurah pamimpin desa Bungaya mangdane ngrereh nyuh aya nyuh sane ageng . Sasampun kaicenin nyuh aya, Dalem Di Made ngandika ah iki ngaran nyuh aya, jati sajan madan nyuh aya jati, nyuh ngaran nyah, aya ngaran agung . Mawit saking nyuh aya punika, Dalem Di Made maosang wastan desanne dados nyah aya sane maartos katurunan anak ageng. Saking nyuh aya punika, salanturnyane dados Bungaya. Lianan saking punika wenten taler sane maosang kruna Bungaya mawit saking kruna wong sane maartos anak miwah aya sane maartos ageng. Kruna wong punika mauwah dados bong, tur salanturnyane dados bung. Nika mawinan yening kajangkepang dados Bungaya, sane maartos anak sane ageng.

  Para krama desa adat i rika taler madue carita indik kapurwan saking desa Bungaya. Para kramane i rika maosang wastan desa Bungaya mawit saking kawentenan kembang ring desa punika. Kacritayang wenten krama saking kerajaan Majapahit sane mawasta Anglurah Tubekel Sakti rauh ka desane puniki. Ida ngwangun puri tur telaga sane katanemin punyan tunjung ring madyannyane. Punyan tunjunge punika ngamedalang sekar sane miik tur ageng pisan. Sekar tunjunge punika nenten layu ngantos makudang-kudang sasih. Nika mawinan Anglurah Tubekel Sakti ngambil sekar tunjunge punika, sasampun sekar punika kaambil, sekar punika mentik malih. Krana nenten telas-telas sekarnyane, kramanne i rika nenten malih ngambil sekar punika. Kawentenan sekar tunjung punika sane ngawinang desa puniki kawastanin desa Bungaya, sane mawit saking kruna Bunga sane maartos sekar miwah Aya sane maartos ageng.

  Kapurwan desa Bungaya wenten akeh, manut saking babad Dalem miwah carita sane wenten ring kramane i rika. Ring babad Dalem, desa Bungaya dados genah Patih Batan Jeruk kasedayang olih wadwa Pangeran Nginte. Ring babad punika taler kacritayang Dalem Di Made sane kaicenin nyuh aya olih I Gusti Ketut Alit Ngurah. Nyingakin nyuh aya utawi nyuh ageng punika, Dalem Di Made ngandikayang nyah aya dados wastan desa Bungaya punika. Manut saking carita krama desa adate sane wenten, wastan desa Bungaya mawit saking kawentenan sekar tunjung ageng sane mentik ring desa punika. Kapurwan desa sane wenten dados lelintihan utama sane patut kauningin olih para krama desane punika.

  In Indonesian