UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Berperilaku yang Baik

From BASAbaliWiki
20220518T074015379Z581330.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cnbcindonesia.com%2Fnews%2F20220221103904-7-316925%2Fpotret-ribuan-warga-mengungsi-dari-ukraina-perang-dimulai&psig=AOvVaw1Jq7juCrU8JwmOpzIGoVTv&ust=1652945929856000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCKC3z87F6PcCFQAAAAAdAAAAABAD
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pengungsi


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What is your attitude and responsibility to refugees who come to your area because of a conflict such as what's happening in Ukraine?

  Description


  In English

  In Balinese

  Ring aab jagat sakadi mangkin, san kabaos Covid-19 san durung sayan ilang nanging sektor pariwisata miwah anak san maga sampun sayan ngabecikang utawi sampun sayan normal. Lianan ring Covid-19, pastika sampun para jana makasami sampun uning w nten orti san maosang indik konflik perang Rusia sareng Ukraina san sampun kawedar ring jagat. Konflik Rusia sareng Ukraina puniki n nten ja ada l n pikobetnyan wantah ring Ukraina san jaga ngranjing ring NATO North Atlantic Treaty Organization nanging Rusia n nten cumpu y ning Ukraina ngranjing ring NATO. Sadurung pikobet NATO puniki Rusia sar ng Ukraina sampun w nten pikobet sane dumunan. N nten ja Rusia sareng Ukraina mant n san ngrasayang dampak punika, Indonesia taler keni ring dampak perang punika. Sakadi ajin lengis san ngancan maelang, logam, besi miwah san lianan. Negara sane sampun prasida nrima pengungsi puniki inggih punika Polandia sampun 505.582 pengungsi, Slowakia sampun 72.200 pengungsi, Rumania sampun 51.261 pengungsi, Hongaria sampun 139.686 pengungsi, Moldova sampun 97.827 pengungsi, Rusia 47.800 pengungsi, Belarusia sampun 357 pengungsi miwah Negara-negara san lianan san magenah ring Eropa sampun 90.000 pengungsi. Y ning warga saking dura Negara punika pararudan utawi mangungsi ring Indonesia, sapunapi sapatutnyan I raga maparilaksana utawi napi sane patut kalaksanayang? Pinaka warga Negara Indonesia manut sakadi dasar Negara Indonesia inggih punika Pancasila nomer 2 san maosang Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sampun sapatutnyan y ning w nten san ngungsi, I raga patut nerima warga san jaga ngungsi, ten dados I raga mamilih jaga ngwantu anak. Ngwantu punika ngangg n keneh san tulus ikhlas. Para korban san kari alit punika pastika trauma punika mawinan ring alit-alit san keni bencana punika patut ngemang perhatian lebih. Lianan ring punika ngwantu ring pendidikan pastika punika penting mawinan alit-alit san ngungsi pastika n nten mresidayang masekolah. Wantuan sandang pangan puniki pastika penting mangda para pengungsi ten kirangan ajengan. Wantuan hunian, puniki kanggen genah para pangungsi ritatkala mangungsi ring Indonesia sakadi ring rumah warga, posko utawi san lianan. Nyagayang sarana angg n mabersih raga sakadi manjus, BAB miwah san lianan. Wantuan minakadi transportasi. Lianan ring masyarakat guru wisesa utawi pemerintahan patut nyarengin ngwantu minakadi nyagayang posko-posko, obat-obatan, panganggo san becik san pinih utama punika patut nyagayang tenaga kesehatan minakadi dokter, perawat miwah sane lianan. Lianan punika warga Negara asing san ngungsi iriki ring Indonesia patut nglaksanayang aturan-aturan san kakaryanin olih pemerintah mangda n nten w nten san ng ndah-ng ndah. Lianan ring punika pemerintah patut nyaga keamanan miwah kenyamanan para pengungsi. Y ning para pangungsi saking dura Negara nglanggar hukum san sampun kakaryanin olih guru wisesa utawi pemerintah irika patut I raga tegas. Yen sakadi punika pastika sampun w nten dampak positif miwah dampak negatif san kapolihang. Dampak positifnyan sakadi I raga pinaka warga Negara Indonesia sampun membangkitkan rasa tolong menolong sesama manusia, membangkitkan rasa kebersamaan, tidak membeda-bedakan suku,ras dan agama. Lianan ring dampak positif pastika w nten dampak negatifnyan silih tunggilnyan pastika ring ekonomi. Ten akidik nelahang dana angg n para pengungsi nanging saking pemerintah pastika sampun w nten solusi indik dana puniki. Imbannyan nunas w nten donator san jaga nyumbang dana. W nten san n nten cumpu antuk kaw ntenan warga Negara asing san ngungsi. Wantah akidik minabang titiang pengungsi ring Ukraina jaga ngungsi ring Indonesia krana meweh pengungsi rauh ka Indonesia, lianan punika pastika sampun pikobetnyane ring surat-surat, transportasi. Y ning para jana ring Ukraina jaga ngungsi ring Indonesia, sampun sapatutyan pemerintah nyagayang awig-awig ring pengungsi punika, taler I raga patut plapan krana ak h minabang w nten pikobet-pikobet san ten keni antuk.

  In Indonesian