UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

The twists and turns of Snack Sellers during a Pandemic

From BASAbaliWiki
20210604 081831.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Gunakaya


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  LIKA LIKU MAADOLAN JAJA RING MASA PANDEMI Covid-19 sane ketah kabaos gering agung ring Bali nenten surud-surud kantos mangkin. Makueh baga-baga ring Bali utamanyane baga pariwisata nenten prasida nincap utawi nglimbak. Pila-pila, hotel, utawi utsaha sane nglimbak ring pariwisata makueh sane bangkrut, pamuputnyane para pegawe keni imbas marupa dirumahkan, wenten taler sane keni PHK. Kahanan sakadi puniki ngawinang krama Bali sane ngrereh pangupa jiwa saking baga pariwisata nenten mrasidayang wantah ngandelang sarin pakaryan saking irika. Yadiastun kahanan jagate sakadi mangkin, pulo Bali nenten prasida lempas saking sane mawasta tradisi lan budaya. Silih tunggilnyane inggih punika ngaryanang bebantenan pinaka sarana bhakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa miwah makasami pakaryan idane. Ring panglimbak jagat sakadi mangkin, krama Bali nenten wantah nagingin woh-wohan ring bebantenan punika, sakewanten makueh sane nagingin jaja sakadi jaja uli, jaja begina, jaja kukus, jaja bolu miwah sane lianan. Minab makasami banten krama bali rahinane mangkin sregep nganggen jaja bolu pinaka gelungan ring tetandingan jaja bantene. Saking irika, mangda prasida ngasilang jinah ring masa gering Covid-19 sakadi mangkin titiang madue utsaha antuk ngaryanang jaja bolu sane dados kaanggen nagingin babantenan pinaka sarana bhakti. Lianan saking punika, titiang taler maadolan kue-kue modern sakadi kue ulang tahun, muffin miwah kue-kue alit anggen ring resepsi pawiwahan. Yadiastun nenten sering akeh sane numbas jaja, sakewanten utsaha puniki ngawinang titiang prasida ngwantu perekonomian ring kulawargan tiiange sane sedeng nenten becik . Para krama Bali sane jagi numbas jaja akehan ri kala nyanggra rahina jagat Galungan lan Kuningan. Dadosnyane batin maadolan punika dados anggen titiang numbas kaperluan marainan. Gering agung puniki yakti wantah kesengsaraan sane karasayang sareng-sareng. Yadiastun punika, iraga dados krama Bali nenten patut satata daap-deep . Sampun sapatutne iraga mautsaha mangdane prasida nagingin kaperluan sarahina-rahina. Saking laksanan titiange maadolang sakadi puniki, pinaka silih tunggil bukti indik kari wenten margi sane dados kalangkungin yening durus i raga mautsaha. Dumogi makasami pakewuh ring masa geringe puniki prasida gelis ical mangda perekonomian Bali gelis mawali sakadi jati mula.

  In Indonesian