What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Nyiptaang genah Makarya miwah Ngirangin Pengangguran

20231114T052335569Z771279.jpg
0
Vote
Title
Nyiptaang genah Makarya miwah Ngirangin Pengangguran
Affiliation
SMA NEGERI 11 DENPASAR
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Nyiptaang genah Makarya miwah Ngirangin Pengangguran

Om Swastyastu, Sane wangiang titiang para semeton sareng sami.

Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan Ida, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki.

Ring galahe sane suci puniki, ngiring iraga sareng-sareng mikayunin tur ngrereh pemargi sane becik anggen ngirangin pangangguran tur nincapang kawentenan pakaryan ring parajanane sane dahat tresnain iraga.

Sajeroning panglimbak jaman, pangangguran sampun dados pikobet san utama san kapanggihin olih kraman . Punika mawinan iraga patut sareng-sareng mikayunin sapunapi antuk ngarepin pikobet puniki.

Kaping pisan, iraga patut nyokong utsaha utsaha sane alit miwah menengah ring wawidangan iragane. Antuk ngic nin dukungan miwah pelatihan, iraga prasida ngwantu para pengusaha lokal mangda prasida nglimbak miwah ngwangun pakaryan anyar.

Sajabaning punika, mabuat pisan ngalimbakang kawagedan miwah kawruhan parajanane ring makudang widang. Parikrama pelatihan miwah kursus san prasida nincapang kompetensi anak pacang ngawinang ak h pikobet ring genah makarya.

Ngiringja iraga sareng-sareng nincapang kerjasama pantaraning pamerintah, swasta, miwah institusi pendidikan. Malarapan antuk kerja sama sane kukuh, iraga prasida makarya kebijakan sane nyokong pertumbuhan ekonomi miwah nyokong kawentenan pakaryan sane lestari.

Sakancan lapisan masyarakat madu peran san mabuat pisan rikala jagi ngamolihang tatujon puniki. Ngiring iraga sareng-sareng ngamolihang inspirasi lan saling tulungin mangda sida ngawetuang masa depan sane cerah lan gemuh majeng ring iraga sareng sami.

Sangkan parikrama ring pemerintah, titiang ngejohang harapan sane matatujon ring masalah pengangguran, nanging titiang nyarengin patut ngicenin program-program pemerintah sane mawasta ring pamucuk-pamucuk perekonomian mangda para warga Bali pacang nyidayang.

Inggih wantah asapunika sane prasida titiang aturan, kirang langkung nunas gengrene sinampura. Titiang sineb antuk pramasanti. Om Shanti Shanti Shanti Om

In Indonesian