How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Literature Potong Gaji Pejabat Demi Kasi Makan Rakyat Selama Pandemi Covid-19

Petrominer indonesia.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Petrominer Indonesia
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • opini
Reference
Related Places
Event
Related scholarly work
Reference
Competition
opini


Kadek Ambali Yasa

32 months ago
Votes 0++
Wowow
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description


In English

In Balinese

Pandemi COVID-19 ene dadi entitas utawi pikobet ane ngranaang anake bingung di pantaraning anake manyama braya. Ana ane ngorahang ia ada, ada masi anake tusing pracaya sawireh tusing nyidang tingalin. Krana ngelah risiko baya ane ila-ila pesan tur suba nyakitin jagat, ngedas sajebag jagate jani nampenin pandemi COVID-19 ene antuk makudang-kudang cara. Ane kusus di Indonesia, silih tunggil utsaha ngentasin COVID-19 ene tuah nglaksanayang PPKM ane liu pesan levelne. Cihnan PPKM ene ngawit berlaku tuah pas pesu INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. NOMER 15 WARSA 2021 tur MENTERI DALAM NEGERI. NOMER 24 WARSA 2021.

Sujatine, liu suba ada utsaha nulak tur nglintangin gering agung COVID-19 ene. Manut tiang, ane nyidang kalaksanaang tuah lockdown aminggu dogen ane super ketat. Indik dedaaran tur minum para kramane musti kabekelin olih pamerintahe. Pamerintahe patut ngemaang wantuan teken para wargine ane lockdown, nyak ia pipis utawi lakar dedaaran. Ne patut kajalanang banget-banget terstruktur olih pamerintahe.

Nah, jani dija ngalih pipis anggo ngemaang bekel para wargine ane lockdown ento? Aluh Dana utawi pipis ene dadi jemak uli potongan tunjangan-tunjangan kene-keto ngawit uli presiden, menteri, DPR utamane , DPRD, gubernur, bupati tuun kanti sabilang ane mastatus ASN. Makejang potong tunjangane ento apang dadi anggo ngwantu wong cenik ane tusing ngelah gajih tetep.

Paridabdab buka kene suba kadasarin antuk istilah hokum ane kasengguh overmacht. Overmacht munggah di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal28, ane mamunyi kene: Nyen ja maparilaksana tusing manut hukum ulian daya paksa, tusing kapidanda. Daya paksa artine yen situasi tur kondisi suba gawat tur ngancem urip. Pandemi COVID 19 ene anak suba gawat pesan, tur suba maksa pamerintah pusat ngamastiang kondisi panegarane enu luung, apang rakyate enu nyidang idup sabisan-bisan salami pandemi ene. Ento awanan, pamotongan tunjangan kene-keto uli gajih pejabat daerah tur pejabat politik rasaang tiang dadi solusi ane paling luung anggo nylametin kauripan rakyate. Ene enu luungan teken ngalih utang ka negara len, apa buin ke World Bank.

In Indonesian