How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

“ Mara Nyongkok Kaden Meju, Moral Jongkok ring Era Maju”

20231130T123333322Z210919.jpg
0
Vote
Title
“ Mara Nyongkok Kaden Meju, Moral Jongkok ring Era Maju”
Affiliation
SMKN 1 KUTA SELATAN
Regency/City
-
Author(s)
Category
General Public
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location
Badung Bali
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

OM SWASTYASTU Suksma aturang titiang majeng ring Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sane sampun ngawentenang pacentokan Bali Berorasi puniki,naler Wikiton. Ring galah sane becik puniki titiang jagi nyihnanyang angga,Wastan titiang I Gusti Ngurah Adi Wiratama,S.Pd.B saking SMKN 1 Kuta Selatan .Titiang jagi nguningayang indik kawentenan ring Masyarakat sane mamurda Mara Nyongkok Kaden Meju, Moral Jongkok ring Era Maju Sekolah pinaka genah genah anake ngarereh ajah-ajahan sane kawentenan nyane kauni olih para guru,sisya miwah pegawe. Akeh guru rupakane nitipan pianaknyane ring sekolah sumangdane prasida pianakne manados putra sane Suputra maimbuh sujana.Indik pikeneh punika patut pisan kaarepang ring sekolah ritatkala sisyane makejang Nerima ajah-ajahan saking guru pengajiane pinaka reramane ring sekolahan.Ring sekolah puniki sisyane kaajahin daging sastra makadi ajah-ajahan sane luih sane prasida mabuat ring kahuripane kawekasan.Saluiring polih ajah-ajahan Akademik ring sekolah naler kaarepang sumangdane sisyane prasida polih ajah-ajahan adi luhung pinaka Moral sane kaanggen nyalanag kahuripane ring Masyarakat makadi tata cara matingkah sering kabaos Ajaran Tata Susila. Ajahan moral sane nibenin sisyane ring aab jaman sekadi mangkin sampun ngangsan rered, akeh para sisyane sane wanen utawi alpaka ring kawentenan guru pengajiane.Makueh kapanggihin ring Masyarakat naler ring Media Sosial sane nyihnanyang pratingkah sisyane sane tan manut ring kawentenane manados brahmacari.Silih sinunggil nyane sane viral utawi kaloktah indik kawentenan guru pengajian sane nuladin tata tertib utawi awig-awig sekolah sane pacang mabuat ring kawentenan sisya miwah krama sekolah sinamian sumangdane trepti tur nincapang lingkungan sekolah sane Nyaman. Akeh sisya sane nulak kawentenan awig-awig sekolah punika punika antukbaos sane tawah-tawah sane tan manut,naler indik punika polih pangayom saking guru rupaka miwah wenten nyantos saking guru wisesa sane nyarengin mongbongin kawentenan sisyane punika. Antuk kawentenane punika titian mapangarep majeng ring Pamerintah sane nedunin indike punika mangda sareng-sareng ngicenin tetuladan majeng generasi brahmacarine sapunapi patut matingkah sane becik sane nganutin awig-awig sane kamedalang ring sekolah,boya ja manados Pahlawan Kelemahan sane wantah mrasidayang melihang guru pengajian ring sekolah sane ngicenin tetuladan ajah-ajahan sane mabuat majeng sisyane ritatkala sisyane punika iwang. Ngiring saking mangkin, pemerintah pinaka pamangku kebijakan saking akah Pendidikan mamargi,tedun ring sekolah naler sareng nincapang awig-awig sekolah mangda kauningin kawentenan nyane tur prasida masikian mimbing utawi membina sisyane sumangdane para sisyane prasida manados sisya sane Suputra lan Sujana,boya ja sakadi sesenggakne Mara Nyongkok Kaden Meju, Moral Jongkok ring Era Maju Inggih wantah asapunika ngenenin indik daging manah titiang manados Masyarakat,titian mapinunas napi sane kasobyahang prasida kapinehin tur karesepang olih para pemangku kebijakan minakadi guru wisesane sane madue wewenang tur kebijakan sumangdane kawentenan Gumi Baline ngangsan becik tur trepti. Sineb titiang antuk Parama Santih Om Santih,Santih,Santih Om

In Indonesian