Literature Pemerintah Harus Mengajarkan Masyarakat Menolak Hoask Tentang COVID-19

From BASAbaliWiki
Revision as of 14:39, 3 August 2021 by Arya Lawa Manuaba (talk | contribs) (Created page with "{{PageSponsor}} {{Literature |Page Title id=Pemerintah Harus Mengajarkan Masyarakat Menolak Hoask Tentang COVID-19 |Page Title=Pamerintah Harus Ngajahin Kramane Nulak Hoaks In...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Hoaks covid.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  opini


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Masan jani apa-apa enggal krana ada teknologi ane canggih.Panglimbakinformasi sai-sai suba tusing rasane nyidang nyaring. Sai-sai masi ada informasi ane nyebar di internet jeg tau-tau kabar bohong, uluk-uluk, bogbog, utawi hoaks adane. Suba sai kramane utawi masyarakate kena tipu ulian kapancing kabar uluk-uluk ane nyebar enggal sajan.

  Di masan COVID buka kene, liu masi ada berita-berita utawi gatra nguluk-nguluk, tur nu masi ada anak ane percaya. Di masan COVID buka jani, kondisi pawongan tur palemahane enggal sajanmaobah tur ngawe masyarakate bingung tur sukeh makeneh lakar malasang encen kabar luung, encen kabar beneh tur encen kabar ane hoaks. Dampakne,jani ada liu anak ane tusing percaya ajak COVID. Mirib ulian ia suba wadih nepukin gatra soleh-soleh indik COVID.

  Pamerintah mustine nyidaang nandakang gatra-gatra utawi info-info bogbog buka keto, tur mustine banget urati teken panglimbak informasi ane tusing patut. Informasi ane valid musti kagae olih otoritas, tur kalimbakang di akun otoritas dogenapang masyarakat nawang encen info ane ngae-ngae tur encen info ane beneh. Pamerintah mustine setata aktif midartayang indik perkembangan kondisi ane sujati apang informasine transparan tur makejang pada nawang.

  Nganggo sosial media cara jani anak mula penting.Lianan teken ngemaang informasi, situasi tur kebijakan, media social masi nyidaang anggo nglimbakang sakancan promosi kesehatan. Selami ene pamerintah tusing fokus nyediaang informasi penting indik umpamine definisipenyakit, carane nular, tur tusing taen serius promosi carane nulak tur nandakang gering buka kene, carane maubad, tur apa ane patut kalsanayang yen suba maisolasi tur rehabilitasi sasubane seger.

  Pamerintah masi rasane tusing serius ngemaang informasi akurat indik akuda nyamane suba ngalahin, akuda enu maopname, tur ane lianan. Manut tiang, promosi kesehatan nganggo media social nyidaang jalanang ngenggo infografis, video lantang tur cutet. Yen media tur lakar promosi kesehatane liu tur terus kaunggah di ambarane, tiang yakin ngancan liu kramane ane ngresep indik baya pandemi COVID 19 ene, apanga masyarakat nyidang makeneh bijaksana tur kooperatif nyalanang kebijakan indik COVID-19 ene.

  Amonto uli tiang, dumugi kapireng olih ida dane pamerintah.

  In Indonesian