Pikobet Palemahan

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
Pikobet Palemahan
Affiliation
SMA NEGERI 2 GIANYAR
Regency/City
Gianyar
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Ring aab sane mangkin sampun akeh anak cerik sane sampun dueg nganggen motor, akeh sane ngaranayang anak cerik bisa nganggen motor, silih sinunggilnyane ulian pergaulan. Tiyang nenten je masalah sareng anak cerik sane nganggen motor nangging anggen sane becik, conto, sane nganggen ngeranjing ring sekolah, anggen meblanje, anggen ngatehin rerame pesu. Nika beciknyane yening sampun dueg negakin motor. Nangging wenten malih anak cerik sane lempas utawi ngelangar nganggen motor, sane paling sai modif motor nganggen kenalpot racing utawi kenalpot brong. Sane uningayang tiyang sane ngranayang anak cerik nike ngangen kenalpot racing inggih punika, kapertame ulian nuut-nuutin timpal-timpa, kaping kalih ulian gengsi,miwah sane tiosan. Niki sampun sane akeh ngeranayang para janane nenten seneng sareng anak truna-truna sane sampun bisa nganggen motor, motor sane memodif nganggen kenalpot racing nike sane ,,,. Napi buin ring palemahan. Minakadi wenten anak lingsir sane sungkan, ningehan munyin kenalpot racing ento. Para truna-truna punika nenten ngerungang napi dampaknyane ring palemahan ento. Reraman ipun minab sampun sesai ngorin indike punika, santukan nenten je rungange. Napi buin ring Ubud, ring genah tiyang nike tongos sane kaloktah antuk pariwisatanyane, akeh wisatawan saking dura negara sane malancaran merike, jejehnyane sangkaning tingkah truna-truna punika ngeranayang wisatawan punika nenten seneng ring Ubud ulian ingguh, uyut ningehang munyin knalpot motor brong. Sane ngeranayang perekonomian ring ubud khususnyane ring pariwisata menurun, krana tingkah punika sane nenten becik punika. Malih wenten pikobet ulian pelanggaran modif motor nganggen kenalpot racing inggih punika, ngemodif motor nganggen kenalpot racing nike melanggar pasal 106 Undang- undang no.22 warsa 2009, sane nyambatang peraturan berlalulintas lan angkutan jalan. Nganggen kenalpot racing mule ngainang seneng ring hati antuk sane nganggen punika, nanging akeh malih sane nganggen kenalpot racing ten uning, indik kenalpot racing nike ngainang bensin boros, sane mawinang akeh nelahan bensin utawi rugi. Santuka asapunika dampak asap kendaraan sane pesu ring kenalpot racing sane ngeranayang polusi udara lan suara, sane mawinang timbul efek rumah kaca. Malih akeh dampak sane nenten becik nganggen kenalpot racing, nangging sane sampun sambatang tiyang nike dampak-dampak sane sering tiyang rasayang utawi dampak-dampak ageng sane ngugul para janane miwah ngerusak palemahan miwah ngusak Kesehatan iraga. B. Pamargin Sane Tiosan Utawi Solusinyane

1. Kapertame inggih punika, ngelaksanayang Razia rutin, mangkin sampun jarang cingakang tyang Razia ring jalan raya, nike silih sinunggil sane ngeranayang akeh truna-truna nganggen kenalpot racing, ulian sampun uning ring jalan raya sampun nenten wenten Razia, khusunyane Razia kenalpot racing utawi kenalpot brong. 2. Kaping kalih inggih punika, ngelaksanyang Razia ring sekolah-sekolah sane sampun dados makte motor, pamargin puniki becik pisan mangda truna-truna punika nenten saling salip utawi balapan liar sareng timpal-timpalnyane. Sane ngeranayang runtuh ring margine. 3. Kaping tiga inggih punika, nyobiahang ring sekolah-sekolah mangda jakti kalaksanayang. Mangda truna-truna utawi para sisya medue rasa jejeh mangda jera utawi kapok nganggen motor knalpot recing ring margine. 4. Kaping papat inggih punika, mangda nenten makarya kenalpot racing utawi kenalpot brong ring pabrik utamanyane, yening sampun produksi kenalpot racing utawi kenalpot brong sampun nenten wenten, yukti pisan nenten je wenten malih alit-alit nganggen knalpot resing

SUKSMA.

In Indonesian