How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Pakem Mabusana Adat ke pura

20231115T032727551Z282036.jpg
0
Vote
Title
Pakem Mabusana Adat ke pura
Affiliation
SMK PGRI 5 Denpasar
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://pin.it/6oIf2CT
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Era globalisasi niki aken mempengaruhi jaman. Makesami aspek dadi berubah akibat ring arus globalisasi. Termasuk gaya hidup ane demen kebarat baratan, uli sikap, gaya bicara, miwah ring tata cara berbusana. Salah satu perubahan sane paling mencolok inggih punika gaya berbusana. Gaya berpakaian dadi salah satu ane sanget mempengaruhi kepribadian seseorang ring era globalisasi niki.

Globalisasi jakti ngwetuang pikobet wentenannyane pergeseran etika ritatkala mabusana adat ka pura olih yowana Hindu. Akeh yowana sane nenten wikan lan wenten taler sane nenten kayun uning indik etika mabusana yening jagi pacang ka pura. Ritatkala weten parikrama, akeh jatma sane ngicenin penampen yening penampilan punika pinaka aspek sane pinih utama kauratiang. Krana parindikan punika mapaiketan sareng gengsi, harkat, martabat jatma ring lingkup sosial.

Agama hindu puniki ngajahin indik susila. Dadosnyane busana sane kaanggen kapura inggih punika busana sane prasida nincapang manah sane ening tur liang menawi sane nganggen lan sane nyingakin, taler prasida nincapang manah sane suci dadosnyane saking busana prasida ngwetuang idep sane suci. Yening mabusana ritatkala pacang ka pura, mangda nguratiang pakem sane pinih utama inggian punika etika lan estetika prasida ngicenin manah sane ening ring angga sarira tur sosial. Busana adat Bali madue konsep tri angga, angga sariraning manusa kawentuk antuk tigang 3 soroh, inggih punika dewa angga saking kanta nyantos ka luhur , manusa angga saking pungsed nyantos kanta lan bhuta angga saking pusan nyantos beten . Mabusana adat Bali ka pura madaging filosofi hindu tur madue tetuek sane prasida ngarahang umat Hindu mangda kamargi becik. Silih sinunggil yening ngangge destar madaging tetueknyane, inggih punika suri sampad yening destar ribg tengen sane tegehan lan asuri sampad yening destar ring kiwa sane endepan . Tetuek punika taler wenten ritatkala mabusana majeng ring anak istri, sekadi rambut nenten dados megambahan. Santukan wnten carita ring epos mahabrata, kacritayang selami drupadi dendam gedegnyane durung kawales, ipun nenten naenin ngiket rambutnyane. Saking panglimbak carita, yening anak istri sane nenten ngiket rambutnyane ritatkala maturan, pastika pacang kaliputin gedeg sane ten wenten watesnyane. Nika mawinan pemerintah Bali kaaptiang mangda nincapang etika ritatkala mabusana ka pura, lan ngadungang sareng pakem sane wenten ring Bali.

In Indonesian