PENGELOLAAN LUU SANE EFEKTIF LAN BERKELANJUTAN

From BASAbaliWiki
20240418T053317554Z054597.jpg
0
Vote
Title
PENGELOLAAN LUU SANE EFEKTIF LAN BERKELANJUTAN
Affiliation
SMAN 1 TEJAKULA
Regency/City
Buleleng
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Google
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Luu sane madugdug punika pinaka pikobet sane wenten ring jagate puniki. Dugdugan luu punika ngawinang palemahan kacemer, ngusak ekosistem miwah indike punika pinaka pikobet ring kesehatan kramane. Lianan punika, luu taler prasida ngawinang banjir ritatkala kasarengin antuk sabeh. Punika mawinan iraga sareng sami mangda prasida mapineh punapi mangda jagat puniki bebas saking pikobet luu puniki. Pikobet luu inggih punika pikobet sane durung nyihnayang kaselesaiang ring kabuapaten buleleng.TPA bengkala ring kabupaten buleleng sampun ngalamin overload,rata rata dugdugan luune ne macelep sebegeh 153 ton perdinane lan jumlah dugdugan luune ring kabupaten buleleng tahun 2022 inggih punika 143.283,67 ton. Manut titiang, pidabdab sajeroning pikobet punika wantah ngirangin luu sane kawetuang sarahina-rahina, minakadi ngirangin nganggen plastic ritatkala matumbasan ring pasar utawi ring warung-warung. Lianan ring punika indayang saking mangkin sareng-sareng mautsaha mangda prasida nganggen kemasan ajeng-ajengan wiadin inum-inuman sane ramah lingkungan. Pengelolaan luu sane efektif,penting masi ngelah system pengelolaan sampah sane efektif.nika termasuk pengumpulan ,pemilahan,daur ulang,lan pembuangan sane tepat.pemerintah masi harus berinvestasi teken infrastruktur pengelolaan luu sane memadai ,minakadi ipun tongos pembuangan luu sane aman lan fasilitas daur ulang. Selain ento ,partisipasi sane aktif uli masayarakat teken pemilihan luu lan nganggen pengelolaan luu sane wenten masi sangat penting.pendidikan lan kesadaran masyarakat teken pengelolaan luu ne sangat penting.kampanye penyuluhan lan pelatihan dados ngwantu ningkatang pemahaman masyarakat teken dampak negative uli luu sane ten terkelola becik.perlu masi ada upaya ningkatang partisipasi masyarakat teken gegaen ngelola luu,minakadi program kompos rumah tangga lan gegaen ngebersihang luu.infrastruktur sane memadai ,luu nyihnayang meolah dados bahan baku sane wau,ngurangin kebutuhan sumber daya alam ,lan ngurangin jumlah luu sane madugdug. Ngepromosiang produk sane ramah lingkungan ,pemerintah lan perusahaan masi berperan teken promosi produk sane ramah lingkungan lan ngurangin penggunaan bahan sane sukeh meolah.selain ento penting madue peraturan sane jelas lan ketat terkait pengelolaan luu.pemerintahe perlu ngelaksanayang penegakan tekening pelanggaran terkait pembuaangan luu sane illegal lan ten mematuhi peraturan ngolah luu.sanksi sane tegas perlu kalaksanayang antuk ngedorong manusane antuk tanggung jawab tekening ngolah luu. Ngelibatang komunitas local tekening pengelolaan luu dados kaanggen pidabdab sane efektif.minakadi ipun,ngadaang program kerja sama teken organisasi lingkungane ditu,sekolah,lan kelompok masyarakat antuk ngumpulang,ngemilah lan mendaur ulang luune.nika ten doen ngwantu ngurangin luu sane makutang, sakewala nyihnayang ningkatang kesadaran masyarakate teken pentingne pengelolaan luu sane becik. Nganggen teknologi canggih minakadi ipun sensor pintar lan system ngumpulang sampah otomatis dados ningkatang efisiensi pengelolaan luu.sensor nyihnayang ngwantu ngeoptimalang jadwal pengumpulan luu sane patut teken tingkat pengisian tongos luu,yening system otomatis nyihnayang ngurangin keterlibatan manusane tekening proses ngumpulang luu,ngurangin risiko penyebaran penyakit lan ningkatang efisiensi.

Masyarakate dados nerapang lianan program,minakadi ipun nerapang system landfilled inggih punika pemilahan luu organik lan non organik.sistem landfilled nika kaanggen antuk ngasilang barang sane sampun siap kaanggen.luu organik nika kompos lan luu sane non organic nika jagi kaanggen barang langsung dadi ,kerajinan tangan lan spot foto.selain ento wenten masi program bank sampah, program nika ngedorong masyarakat antuk aktif tekening memilah luu lan ngumpulang luu. Mekejang solusi nika dados kaanggen ngwantu tekening upaya ngurangin luu lan mencapai pengelolaan luu sane lebih becik.langkah cenik sane kalaksanayang individu lan komunitas nyihnayang ngemaang dampak positif sane signifikan.

In Indonesian