How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Strength in Difference, for a Great Soul

20230216T160619697Z573312.jpg
0
Vote
Title (Indonesian)
Kekuatan Dalam Perbedaan, Untuk Jiwa Yang Hebat
Title (Balines)
BHINNEKA GALA BIMANTARA
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • I Gusti Agung Dimas Pradnyana
 • Putu Amara Shatya Astari
 • I Putu Abi Putra Nugraha
Institution / School / Organization
SMA Negeri 4 Denpasar
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony

  Jury comments

  Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si.

  (Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar) Om Swastyastu, Manut ring Wikithon Kerukunan Umat Beragama puniki, yowanané sampun sida nyobiahang kawéntenan masyarakat multikultur ring Indonesia, utamannyané sané nampek ring kauripannyané soang-soang. Punika taler yowana mangkin sampun tangar tur uning sapunapi sapatutné malaksana nyaga tetamian para panglingsir mangda satata saling sagilik-saguluk masia krama yadiastun mabinayan agama. Sané pinih utama, ide utawi panampén punika kasurat nganggén Basa Bali. Lomba sakadi puniki, lianan ring mupulang panampen, taler prasida nuldul kayun yowanané mangda nénten kimud malih nganggen Basa Bali. Mapanampén antuk esai, basa ibun iragané taler lestari. Om Santih, Santih, Santih, Om


  Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. (Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI) Om swastyastu, titiang Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. Kawéntenan Wikithon Partisipasi Publik - Adung Maagama sané kalaksanayang olih BASAbali Wiki, krama Bali pamekasnyané para yowana prasida ngicénin panampén indik isu-isu umat maagama, sapunapi i raga prasida ngajinin agama sané tiosan tur nyaga rasa pasawitran mangdané tat twam asi miwah sagilik-saguluk nénten ja karaosang kémanten. Lianan ring punika, para yowana sampun becik pisan tur nénten jejeh nganggén basa Bali pinaka basa ibu ri kala mapanampén ring ruang publik digital sané pastika sampun dangan kaaksés. Dumugi acara sakadi puniki prasida kalaksanayang malih, mangda prasida nincapang pikayunan becik saking para generasi muda tur sapisanan nglestariang basa Bali.

  Om shanti, shanti, shanti, Om


  Reva

  14 months ago
  Votes 2++
  Keren sekali idenya dan sangat inspiratif. Semangat semuanya!!!

  Brown

  14 months ago
  Votes 2++
  Kerennn

  Nathan

  14 months ago
  Votes 2++
  Semangatt!

  Dimdoet's Ganteng

  14 months ago
  Votes 4++
  Kreatif pisan, kawistaran jagate puniki wantah ngawit saking keberagaman. Punika mawinan, sekadi sane kasurat ring esai puniki patut wiakti kapidabdabin tur kamargayang ring kauripan nggih semeton. Jeg kreatif, inovatif jak inspiratif sajan!🦆🫶

  Rioandradika

  14 months ago
  Votes 2++
  kereennn

  Meldi

  14 months ago
  Votes 3++
  mangatseee

  Yulita prabawati

  14 months ago
  Votes 4++
  Inovatif dan kreatif bangett ini

  Abay

  14 months ago
  Votes 1++
  Semoga di dunia ini dalam negara Indonesia khususnya Bali, masyarakat dan komunitas bisa lebih saling berkomunikasi dengan lancar dan memiliki jiwa yang teguh dimana tidak lupa berpegang teguh dalam kreatifitas dan inovasi. Namun jangan lupa dengan kemajuan teknologi dimana kita harus bisa mengerti teknologi contohnya login disini memerlukan niat yang cukup banyak jika mengikuti tutorial yang berada pada guide book, namun jika kamu sudah menguasai teknologi seperti saya kamu dapat menggunakannya dengan mudah. Namun jangan terlalu sering bermain teknologi seperti HP , karena akan merusak mata karena layarnya dan membuat kita tercandu candu seperti kamu. Kata terakhir jalan jalan bersamanya jangan lupa semangat selamanya.

  Made Danan

  14 months ago
  Votes 2++
  Astungkara jayanthi, becik pisan niki alit-alite sareng sami

  Vidya Putri Daneswwri

  14 months ago
  Votes 0++
  kerenn

  Nariswari

  14 months ago
  Votes 0++
  Kerenn, semangatt

  Risma amandayani

  13 months ago
  Votes 0++
  Pemuda mantap niki

  Ananda Lestari

  13 months ago
  Votes 0++
  Jegg keren li nokk

  Made Indriyani

  13 months ago
  Votes 0++
  Sangat keren! Semangat kakak-kakak

  Vidya Wulansari

  13 months ago
  Votes 0++
  Keceee ajan
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  “Indonesia is analogous to biodiversity in the sea, when it has been able to dive into it, the beauty will be exposed.”

  “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa” is a phrase in Kakawin Sutasoma that became the Indonesian motto. Different but still one, that's what it means. Simple, but meaningful. As a diverse nation, the diversity of life in Indonesia is unparalleled. Starting from tribes, religions, races, and diversity of groups have been staples in the identity of the Indonesian nation since the time of the ancestors. However, the truth is that life’s wheel isn’t always good. There are times when diversity becomes a threat, like a double-edged sword. Knowing this, it is vital to instill a sense of tolerance for diversity in the children of a nation. True mutual respect, esteem, and love are the keys to a strong bond of brotherhood in diversity. Hinduism recognizes a concept titled kinship called “Vasudhaiva Kutumbakam”.

  From the Sanskrit, “vasudha” means earth, “iva” means as, and “kutumbakam” means family, so Vasudhaiva Kutumbakam has the meaning that all peoples of the world are one family and brothers without distinction of the tribe, religion, or race, language, or culture. Vasudhaiva Kutumbakam suggests five things in its successful implementation: truth, virtue, charity, peace, and ahimsa. If carefully observed, all of these cues have naturally grown in each and every person. Then, what young people need to do now?

  Along with maintaining the existence of the key enforcer of the current sense of kinship. In accordance with the Nangun Sat Kerthi Loka Bali vision of the Nawa Cita, which has been regarded as the fundamental element of life in Bali. We must realize and take in the spirit inside ourselves to grow towards Bali's New Era. Bali is well-known abroad for its friendliness, kindness, and hospitality. We can all agree that there will always be differences between us, as stated in one of the sections of Sad Kerthi, which is the realization of Nangun Sat Kerthi Loka Bali's vision, called Jnana Kerthi. So, for the realization of Bali Santhi Jagadhita, this should be the main reason for which we, as religious people, should practice Asah, Asih, Asuh, Salunglung Sabayantaka, and Paras Paros Sarpanaya.

  In Balinese

  Indonesia yening kasuratin sekadi sarwa pranine ring segara, indahnyane ngansan kacingak yening sampun prasida kasilemin

  Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa inggih punika silih sinunggil ring Kakawin Sutasoma, taler dados semboyan Indonesia. Berbeda-beda nanging eling masikian, punika artosnyane. Sederhana, nanging dalem pisan pesan sane kasirat. Iraga dados bangsa sane majemuk, mawit saking suku, agama, ras miwah keberagaman golongan sampun dados pengukuh ring jati diri bangsa Indonesia saking zaman pidan. Nanging sayang, roda putaran kauripan nenten selamanya becik. Wenten galah ritatkala keberagaman puniki justru dados ancaman, sekadi belati bermata kalih. Punika mawinan, iraga dados generasi muda sepatutnyane eling nincapang jiwa toleransi ring keberagaman. Saling asah, asih, asuh wantah dados kunci kuatnyane paiketan jadma iraga ring keberagaman. Agama Hindu madue konsep sane nlatarang indik kekeluargaan, inggih punika Vasudhaiva Kutumbakam

  Ring Basa Sansekerta, vasudha inggih punika jagat, iva madue arti pinaka, taler kutumbakam maarti kulawarga, raris Vasudhaiva Kutumbakam inggih punika sami krama ring jagate puniki wantah siki kulawarga taler mapaiketan tanpa mabinayan suku, agama, ras, basa, wiadin budayanyane. Ring implementasinyanne, Vasudhaiva Kutumbakan nyihnayang lima undagan kasujatian, dharma, kapitresnan, kedamaian, taler ahimsa , yening kasuksmayang, sami undagan punika sampun kabentuk alami ring soang soang manusa. Raris, napi sane harus iraga generasi muda laksanayang mangkin?

  Ngiring sareng sami masikian ngajegang kawentenan pengukuh rasa kulawarga puniki. Sejalan ring Nawacita, sane dados dasar penglimbakan kaweruhan miwah kauripan ring Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ring pamargin iraga nuju Bali Era Baru puniki, sepatutnyane iraga uning tur ngulangunin seluk-beluk ring angga sarira. Bali sampun kasub kaloktah ka dura negara santukan paiketan rasa kulawarga sane siteng, sopan santun, tur ramah tamahnyanne. Sekadi sane kasurat ring sinunggil kepahan Sad Kerthi, inggih punika Jana Kerthi, sareng-sareng prasida ngulangunin riantukan pabinayan punika pastika wenten ring kauripan iraga sareng sami. Punika mawinan, sampun sepatutnyane puniki sane dados jalaran sane pinih utama, mawinan iraga dados umat maagama sepatutnyane asah, asih, asuh, salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya sane dados margi mangda implementasi Vasudhaiva Kutumbakam nuju Bali Era Baru sane Santhi Jagadhita prasida kapolihang.

  In Indonesian

  “Indonesia itu analoginya seperti biota dalam lautan, indahnya akan terlihat ketika telah berhasil menyelaminya.”

  “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa” adalah secarik kalimat dalam Kakawin Sutasoma yang sekaligus menjadi semboyan Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itulah artinya. Sederhana, tetapi dalam maknanya. Sebagai bangsa yang majemuk, keberagaman dalam aspek kehidupan di Indonesia tiada tandingannya. Mulai dari suku, agama, ras, dan keberagaman golongan telah menjadi pernak-pernik dalam jati diri bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang. Namun sayang, nyatanya putaran roda kehidupan tak selamanya indah. Kadangkala ada saatnya ketika keberagaman itu justru menjadi ancaman, ibarat seperti belati bermata dua. Menyadari hal tersebut, sebagai anak bangsa sangatlah penting untuk menanamkan jiwa toleransi dalam keberagaman. Saling menghormati, menghargai, dan mengasihi sejatinya adalah kunci dari kuatnya tali persaudaraan dalam keberagaman. Agama Hindu mengenal sebuah konsep bertajuk kekeluargaan yang disebut “Vasudhaiva Kutumbakam”.

  Ditilik dari bahasa Sansekerta, “vasudha” berarti bumi, “iva” berarti sebagai, dan “kutumbakam” berarti keluarga, sehingga Vasudhaiva Kutumbakam memiliki arti bahwa semua umat di dunia adalah satu keluarga dan bersaudara tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, bahasa, maupun budayanya. Dalam implementasinya, Vasudhaiva Kutumbakam mengisyaratkan lima hal, yakni kebenaran, kebajikan, cinta kasih, kedamaian, dan ahimsa, yang jika diperhatikan secara seksama semua isyarat tersebut telah terbentuk secara alami pada setiap individu. Lalu, apa yang perlu generasi muda lakukan saat ini?

  Bersama menjaga eksistensi kunci penegak rasa kekeluargaan saat ini. Sejalan dengan Nawacita visi yang telah merupakan pedoman dasar dalam kehidupan di Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Demi menuju Bali Era Baru, kita harus memahami dan meresapi seluk beluk dalam diri kita. Bali sudah terkenal sampai ke mancanegara dengan rasa kekeluargaan yang erat, sopan-santun, dan ramat-tamahnya. Sebagaimana tercantum dalam salah satu bagian Sad Kerthi yang merupakan penjabaran dari Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu Jnana Kerthi, bersama kita dapat memaknai bahwa perbedaan pasti akan selalu ada di antara kita semua. Oleh karena itu, sudah seharusnya hal ini menjadi alasan utama kenapa kita sebagai insan beragama harus Asah, Asih, Asuh, Salunglung Sabayantaka, Paras Paros Sarpanaya sebagai jalan implementasi Vasudhaiva Kutumbakam, demi terwujudnya Bali Santhi Jagadhita.