Tambakin Stunting Mangda Generasi kabupaten Karangasem Nenten Stunting

From BASAbaliWiki
20240418T062320385Z941270.jpg
0
Vote
Title
Tambakin Stunting Mangda Generasi kabupaten Karangasem Nenten Stunting
Affiliation
SMA Negeri 1 Sidemen
Regency/City
Karangasem
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Masyarakat kabupaten karangasem
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Karangasem inggih punika silih sinunggil kabupaten sane wenten ring provinsi Bali, sane kaloktah antuk budaya, lan kramanyane sane ramah miwah yowananyane sane wikan lan madue pikayun sane becik. Yadiastun kawentenane sakadi asapunika kantun ak h pikobet sane wenten ring kabupaten Karangasem puniki, sakadi akeh generasi ring Karangasem sane madu kahanan sane nenten anut ring pertumbuhan anak sane sepatutnyane ketah kabaos stunting. Ring warsa duang tali selikur, kabupaten Karangasem madue prevalensi stunting pinih tegeh ring provinsi Bali inggih punika 22,9 persen. Ring warsane mangkin, sampun turun dados 6,15 persen. Yadiastun sakadi asapunika, utsaha nedunang prevalensi stunting puniki kantun daat pinih utama mangda prasida mamargi generasi emas ring kabupaten Karangasem. Ring galahe puniki solusi sane prasida aturang titiang inggih punika: 1. Pemerintah patut ngalimbakang suplemen gizi minakadi ngicenin tamba sakadi tablet tambah darah lan asam folat sane efektif majeng para yowana sane istri, miwah ring ibu sane kantun abot ibu hamil. Panglimbak tamba sakadi tablet tambah darah dados kalaksanayang ring sekolah-sekolah SMA wiadin SMP miwah ring desa-desa majeng ring ibu hamil. wenten silih tunggil sekolah sampun wenten sane ngamargiang tablet tambah darah sampun efektif, nanging kantun akeh panglimbak suplemen gizi sane durung efektif, minakadi ring sekolah titiange. Titiang pinaka silih sinunggil sisia SMA ring kabupaten Karangasem cutetnyane ring kecamatan Sidemen durung naenin polih suplemen gizi minakadi suplemen tambah darah. Panglimbak suplemen gizine punika matatujon mangda mrasidayang ngawantu nambakin stunting, sareng nedunang r siko komplikasi ring kehamilan. 2. Ngamargiang sosialisasi utawi edukasi indik stunting, kesehatan reproduksi lan gizi antuk remaja miwah ibu hamil patut kamargiang ke sekolah-sekolah SMA utawi SMP miwah ring desa-desa sane wenten ring kabupaten Karangasem nyabran asasih, sepatutnyane punika saking pemerintah, BKKBN, utawi penyuluh KB saking kecamatan miwah pihak-pihak sane sareng ngremba pamargin puniki. 3. Pemerintah sepatutnyane ngicen bantuan ajengan sane bergizi utawi MPASI miwah imunisasi sane gratis, ring yowana taler ibu hamil. Sekadi sane sampun kauningin, akeh bantuan sane sampun kaicen olih pemerintah pusat antuk nulak stunting, nanging sane kapolihang ring kramanyane wantah nenten anut saking sane sampun kasobyahang. sepatutne kahanan sakadi puniki prasida kawentenan petugas sane tegas, mangda sami kramane ring kota lan ring desa ngamolihang wantuan sane pateh. 4. Pemerintah sepatutnyane ngamargiang awig-awig pernikahan dini, lan nguningayang ring krama sami mangda uning indik kaonnyane pernikahan dini. puniki taler sane ngawinang wenten generasi stunting miwah pemerintah ngaryanin program peduli lingkungan sane ngramba kramane lan nguningayang indik pentingnya hidup bersih dan sehat, mawinan program puniki silih sinunggil tata-titi nambakin stunting. Wantah kadi asapunika sane prasida atur titiang. Sepatutnyane boya je pemerintah kemanten sane aktif nambakin stunting, nanging kesadaran krama, taler prasida ngaryanin generasi emas ring kabupaten Karangasem. Ngiring tambakin stunting antuk generasi emas Indonesia.

In Indonesian