UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Luu Sane Mebrarakan Lan Nenten Kaolah

From BASAbaliWiki
20240418T053626951Z845402.jpg
0
Vote
Title
Luu Sane Mebrarakan Lan Nenten Kaolah
Affiliation
SMAN 1 Sidemen
Regency/City
Karangasem
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Mahendra
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Karangasem silih sinunggil kota sane asri tur kedemenin wisatawan, nanging wenten pikobet sane durung kapuputang. Pikobet nika inggih punika indik pengelolaan luu, punika sakadi luu sane mabrarakan lan durung maolah ring wewidangan desa, indike puniki wenten ring kota Karangasem lan ring desa pakraman sane wenten ring Karangasem. Akeh wenten krama lan sisia sane kantun ngenjut utawi nunjel luu nenten nganutin cara sane patut, taler ngentungang luu ka tukad lan ka telabah sane nampek sareng wewidangan jero utawi genah nyane. Pemerintah patut medue solusi antuk pikobet puniki. Manut titiang, solusi sane patut antuk pikobet puniki sakadi;

1. Pemerintah mekarya awig-awig sane medaging;

a;Krama nenten dados ngenjut utawi nunjel samaliha ngentungang luu anorganik lan luu reduce ka tukad, telabah, teba, miwah genah sane nenten patut, nanging masyarakat punika patut ngolah luune punika utawi kabakta ka genah pengolahan luu utawi TPA. b;Sadurung ngentungang luu, masyarakat sami patut mamilah luune punika nganutin sorohnyane. Organik, anorganik, lan reduce.

2. Pemerintah ngawehin genah luu ring genah sane sampun kasungkemin, bale banjar, pura-pura, miwah sane lianan. Mangda krama utawi pamedek irika elah manggihin genah luu, lan nenten ngawag-ngawag ngutang luu.

3. Pemerintah ngawangun genah ngutang luu lan pengolahan luu ring desa-desa utawi kecamatan sane wenten ring wewidangan jagat Karangasem. Lan yening mresidayang mangda soang-soang desa utawi kecamatan madue mobil sane ngambil luu. Mangda soang-soang desa utawi kecamatan punika madue mobil sane ngambil luu, genah ngutang luu lan genah ngolah luu. Mangda luu luu punika prasida kaolah dados barang sane mawiguna malih. Minakadi; paving block, meja plastik, kursi plastik, baskom, miwah sane lianan. Sane mekarya ring genah pangutangan luu lan pengolahan luu punika yening mrasidayang mangda wenten saking krama desa punika, mangda krama ring desa punika polih makarya lan uning tata cara ngolah luu sane becik, patut, lan dados kawigunayang malih.

4. Pemerintah ngamedalang sosialiasi ka desa pakraman sane wenten ring Karangasem. Sosialisasi punika madaging indik; a;Kawentenan luu organik, anorganik lan reduce. b;Tata cara milah soroh luu. c;Ngawentenang solusi cara mangda luu punika nenten nyansan ngakehang lan cara ngolah luu organik, anorganik, lan reduce. d;Tata cara makarya kerajinan tangan saking luu sane sampun akeh punika mangda dados barang sane mawiguna. Puniki matetujon mangda krama sami uning luu sane encen sane dados ke-entungang ke tukad, telabah, teba, miwah sane lianan. Lan mangda krama sami uning dados anggen napi luu ne punika mangda nenten kaentungang taler nenten mawiguna.

Sekadi ring Desa Talibeng, Sidemen, Karangasem irika sampun wenten mobil sane ngambil luu plastik ka jero soang-soang tur selanturnyane kabakte ka genah sane patut. Indik karesikan wewidangan desa lan kota antuk luu sane mabrarakan puniki nenten ja saking pamerintah kamanten, nanging puniki antuk kesadaran krama desa lan kota sareng sami malih, mangda anut program ring pemerintah sareng kramane sami. Yening sampun adung, pikobet puniki prasida mamargi sekadi sane kaaptiang.

In Indonesian