UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Korupsi Ring Indonesia.

From BASAbaliWiki
20231113T034921397Z198147.jpg
0
Vote
Title
Korupsi Ring Indonesia.
Affiliation
SMK NEGERI 1 TEMBUKU
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://www.beritasatu.com/nasional/1034011/bpk-korupsi-ancaman-serius-pembangunan-ekonomi-negara
Video Credit/Source
-
School/Org (if applicable)
Location
Jalan Raya Besakih, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku,Kabupaten Bangli
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

-

In Balinese

Om Swastiastu Sane wangiang titiang para angga panureksa, asapunika taler timpal timpal yowana sareng sami sane tresna sihin titiang.

Angayubagia uningayang titiang majeng ring Sang Hyang Parama Wisesa, duaning mejanten sakeng Asungkerta Wara Nugraha Ida mawinan titiang pacang jagi mabaosan nanginin indik korupsi ring Indonesia.

Indonesia inggih punika wantah Negara sane ageng, akeh sane ngawedarang jagat iraga punika tanah surga, sakewanten para janane sane akeh kaicalang karahayuane olih para pamimpin sane korupsi. Ritatkala panegara tiosan mautsaha ngwangun industri, pendidikan, lan infrastruktur ring panegarannyane. irage kantun lemet tur nenten mresidayang ngarepin pikobet korupsi. Jagat pertiwi nangis, nangis nyingakin nyabran rahina panegara puniki setata keni kasus kasus anyar miwah makasami punika akehan kasus korupsi.

Korupsi pinaka virus sane ngusak bangsa, punika mawinan iraga patut ngicalang. Nanging napike wenten anak sane kantun eling ring indike punike? Punapike wenten anak sane kantun bimbang ngeniang indik anak sane keni kebrastayang?. Jatmane sami pada sedihh mawinan jatma dursila pada ngelela di gumine ene. Bengkung pesan kenehne sawireh ia pada nyumbungang dewekne teken solahne sane corah.

Timpal timpal sareng sami, hukum serase sampun nenten mresidayang mabaos, santukan ipun nyogok mangda polih kasujatian. Punika mawinan iraga patut nunas hukum sane bersih saking kepentingan seka utawi individu, Hukum patut independen, hukum patut tegas ring penyiksaan para koruptor. Yening perlu hukuman mati sane patut icen ring para koruptor.

Inggih timpal timpal yowana sareng sami, ngiring sareng sareng ngapus pikobet korupsi puniki. Ngunggahang kesadaran indik pikobet korupsi. Wantah asapunika sane prasida katur, kirang langkung titiang nunas ampura, tur puputang titiang antuk parama santih. Om Santih Santih Santih Om.

In Indonesian