Krisis Moral

From BASAbaliWiki
Revision as of 04:07, 18 April 2024 by Gunarta (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
0
Vote
Title
Krisis Moral
Affiliation
SMA Negeri 1 Susut
Regency/City
Bangli
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Krisis Moral

Ring aab jagat sakadi mangkin kawentenan krisis moral sampun nenten dados iraga sareng sami pungkiri.Krisis moral puniki nenten wantah wenten ring kabupaten Bangli manten,puniki sampun wenten ring kahuripan krama Bali lan saluiring krama Indonesiane.Cihna kawentenan krisis moral puniki prasida kacingak ring alit-alite sane akeh sampun uning mabaos sane nenten patut baosang.malaksana sane nenten patut laksanayang.Ring yowanane akeh sane seneng mamunyah,matato,matindik, maparilaksana kaon,ngraos sane nenten becik,mabusana kebarat baratan,nenten mirengang raos anak tiosan, miwah selanturnyane. Ring tua tuane akeh sane ngajahin piyanaknyane mamunyah,matato, magosip,majudi, miwah sane lianan. Pinaka bukti kawentenan krisis moral puniki prasida kacingak ring orti sakadi Orti Pelecehan Seksual KaryawanHomestay Majeng Wisatawan Perancis, Anggara 30 5 2023 , Orti Perangkat Desa ring Bali Cabuli Mahasiswi KKN ring Kantor Desa sane Wenten ring Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Bali Somo 28 8 2023 , Orti Kalih Warga Kintamani Cekcok ring Wengi Galungan, 1 Luka Disabet Pedang Budha 29 2 2024 miwah sane tiosan. Krisis moral puniki yening iraga sareng sami depinin sinah sampun lakar ngawinang akeh semetone nenten peduli ring norma.ring hukum,ring ajahan agama,lan nenten eling sane becik miwah kaon.Pinaka solusi sakadi ring sor puniki:

1. Pendidikan Karakter: Pendidikan karakter puniki patut kalasanayang ngawit sektor keluarga ngantos sektor lembaga pendidikan: -Ring keluarga puniki pinaka dasar kawangunnyne karakter alit-alite sane kawangun mawit interaksi alit-alite saking meme lan bapaknyane.I meme lan bapa patut ngajahin alit- alitnyane mapikayun,ngraos,miwah maparilaksana sane patut lan nglarang sane nenten patut. -Ring masyarakat, Bali pinaka provinsi sane terkenal antuk kramanyane sane mayoritas beragama Hindu pastika ajahan-ajahan agama Hindu ne patut kasungkemin malih minakadi ngawentenang dharma wacana,dharma santhi,pasraman kilat miwah sane tiosan ring kahuripan sawai-wai mangda kramane eling ring ajahan-ajahan agama Hindune.

-Ring lembaga pendidikan,driki peranan Guru Pengajian pinaka orang tua sisyane ring sekolah patut kantincapang minakadi ngajahin sisyane mabaos,mapikayun,malaksana sane patut,nincapang ajahan agama Hindu ring kelas,miwah ritatkala wenten rarahinan antuk ngemargiang dharma wacana miwah sane tiosan. Ring soang-soang sekolah mangda nincapang norma sane berlaku mangda wenten kesadaran lan keteraturan ring kahuripan sisya sekolahe.

2.Ring Media Internet Pinaka solusi nyaga moral alit-alite miwah remajane ritatkala ngakses internet sakadi: -Pihak orang tua lan guru harus ngawasin miwah nampingin alit-alitnyane ritatkala beraktivitas digital lan terlibat di dalamnya. Minakadi,orang tua dapat dados timpal ring akun jejaring sosial alit-alitnyane mangda prasida nyiptaang palemahan sane aman lan positif ring pertumbuhan miwah perkembangan alit-alitnyane ring jagat cyber. -Studi nemuang akeh alit-alite nenten terlindungi saking konten negatif,punika akehan sampai mawit pesan pop-up utawi link sane menyesatkan. Pihak-pihak sane bertanggung jawab ring keamanan isi internet ISP lan pemerintah patut ningkatang keamanan konten utawi proteksi mangda prasida dunia maya pinaka genah sane aman lan positif ring remaja miwah alit-alite. -Alit-alit lan remajane patut terus dimotivasi mangda memandang miwah menjadikan internet pinaka sumber informasi sane berharga ring pendidikan, peningkat pengetahuan lan pemberdayaan ipun ritatkala meraih kualitas kahuripan sane becik. -Orang tua mangda mautsaha menguasai media digital,mangda nenten katinggal malih sareng alit- alitnyane,ngamaang conto sane becik ritatka ngange medsos ,lan mangda mrasidayang ngawasin alit-alitnyane ritatkala beraktivitas digital.

In Indonesian