How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Wisatan Asing sane Ten Taat ring Bali

0
Vote
Title
Wisatan Asing sane Ten Taat ring Bali
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA Negeri 1 Gianyar
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastiastu, sane wanggiang titiang para angga panureksa. Sane kusumayang titiang Tim BASAbali Wiki, para semeton sareng sami sane tresna sihin titiang.

Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasueca ida, titing ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul iriki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi. Ring galahne mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Wisatawan Asing san Ten Taat ring Bali.

Parilaksana san n nten becik saking makudang-kudang wisatawan ring Bali. Pulau Bali san asri pisan, sampun dados genah san kaaptiang olih para turis. Nanging, sayangn , makudang-kudang krama n nten ngajiang budaya miwah palemahan san ngawinang Bali dados genah san unik. Rikala para turis rauh ka Bali, iraga ngaptiang mangda ipun n nten wantah ngarasayang kaluihan alam, nanging taler ngajiang norma miwah nilai-nilai budaya san sampun kasungkemin olih krama Bali. Sayuwakti, wenten makudang-kudang wisatawan sane seneng ring kabebasan kantos lali ring tata krama miwah parisolah sosial. Patut taler iraga elingang, mungguing budaya sane mabinayan punika dados sarana, boya ja suluh. Duaning punika ngiring iraga sareng-sareng nglimbakang rasa saling ngajiang pantaraning para wisatawan miwah para wargi irika. Ngiringja iraga sareng sami muponin gemuh landuh sane becik saking pamargin iragane suang-suang tur ngiringja sareng-sareng ngalestariang kaniskalan pulau Bali puniki.

Asapunika sane prasida aturang titiang ring galah mangkin. Kirang langkung titiang nunas pengampura tur puputang titiang antuk parama santih. Om Santih Santih Santih Om.

In Indonesian