More beggars are seen in Bali today. How to employ and train them to get a better life? Post your comments here or propose a question.

The beauty of harmony on the island of Bali

0
Vote
Title (Indonesian)
Indahnya keharmonian dan kerukunan di Pulau Bali
Title (Balines)
Kaindahan harmoni lan kerukunan ring Pulo Bali
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • A A Istri Agung Anindhita P
Institution / School / Organization
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Indon sia inggih punika silih tunggil panegara san kramanyan majemuk ring sajeroning suku, adat, budaya miwah agama. Keanekaragaman ring widang agama mamargi sangkaning pangrauh agama-agama ageng ring Indonesia. Panglimbak agama-agama punika sampun ngawetuang bangsa Indonesia dados bangsa sane religius, ring dija kahuripan agama nenten prasida kapisahang saking kahuripan masyarakat lan bangsa Indonesia. Duaning punika, ngiringja iraga ngamecikang indik puniki. Y ning kaw ntenan puniki n nten kamargiang becik, sinah pacang w nten pikobet ageng. Minakadi pabinayan budaya, iri ati sosial, rasa bangga, miwah sane lianan. Kaw ntenan utawi keanekaragaman punika wantah pikobet. Nanging, persatuan lan persatuan inggih punika utsaha sane sadar saking makasami masyarakat Indonesia. Kaw ntenan punika pinaka kasugihan miwah ka ndahan bangsa Indon sia. Kerukunan inggih punika jiwa utawi roh saking persatuan lan kesatuan. Nenten wenten kerukunan tanpa persatuan lan kesatuan.Krama Hindu ngajiang pabinayan. indik keanekaragaman, ring krama Hindune sampun ketah pisan. Ring sejarah Hindu, iraga uning akeh wenten agama sane maurip sareng-sareng, saling hormat miwah saling ngajiang. Mangda prasida nglestariang paiketan keharmonisan antar umat beragama kawentenan rasa eling sane kabuakang mangda prasida ngejaga kerukunan. Santukan kerukunan punika, pinaka jiwa saking persatuan lan kesatuan. Yadiastun mayoritas krama Bali wantah umat Hindu, nanging nenten prasida ngeranjing ring pabinayan. Budaya Bali sane madasar antuk nilai-nilai sane kapolihang saking ajaran Hindu, pamuputne dados kearifan lokal. Tiosan ring rasa toleransi sane wenten ring Bali, ring rahina-rahina libur Agama sane ageng, krama Bali saling tulungin. Duaning punika, pinaka warga negara sane becik iraga patut sareng-sareng ngwangun kerahayuan antar lan antar agama, taler antar agama pinaka praktik dharma agama lan dharma negara. Puniki madasar antuk sloka Svetasvatara Upanisad, VI.11, sakadi ring sor: Eko devas sarva bhutesu gudhas, sarva vyapi sarva bhuta-ntaratma, karmadhyaksas sarva bhutadivasas, saksi ceta kevalo nirgunas ca . Ida Sang Hyang Widi Wasa punika maraga tunggal tur tan wenten Widi siosan malih Sloka puniki nyihnayang y ning ring dasarnyan manusa samian pateh. Sujatinipun manusane punika makasami dados nyama-nyamaan. W nten ak h malih sloka suci Weda san prasida kaangg pinaka panuntun sajeroning ngawetuang kerahayuan sajeroning ngamolihang persatuan miwah persatuan. Ring sajeroning ngamolihang kerukunan umat beragama, Pemerintah sampun ngamedalang konsep Tri Kerukunan Umat Beragama ring Indonesia. Tri Kerukunan Umat beragama inggih punika kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, miwah kerukunan antar umat beragama sareng pemerintah.

  In Indonesian