UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Ngajegang tatatiti lan ngelawan korupsi

From BASAbaliWiki
Title
Ngajegang tatatiti lan ngelawan korupsi
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA N 1 GIANYAR
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

Om Swastiastu

Sane pinih wangiang titiang bapak bupati gianyar, sane wangiang tutiang angga panureksa makesami, lan Tim BASAbali Wiki, punika taler para atiti sareng sami sane tresnasihin titiang.

Rasa angayu bagia aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, duaning sangkaning asung kerta wara nugraha Ida, titiang prasida mesadu ajeng majeng ring Ida Dane sareng sami.

Majeng ring pemerintah sareng sami, korupsi dados pikobet mangkin ring Bali. Korupsi sampun nglimbak sakadi virus san ngusak-asik kaadilan miwah integritas ring pemerintahan. Iraga patut setuju, korupsi punika nenten ja wantah pelanggaran hukum kemanten, nanging taler ancaman majeng dasar-dasar pembangunan berkelanjutan miwah kesejahteraan masyarakat. Sajabaning punika, pikobet indik korupsi taler ngaryanang rasa percaya kramane ring lembaga-lembaga pemerintah sayan nincap. Rikala parajanane nenten malih andel ring pemerintahan nyane ,pemerintah nenten malih madue dasar sane kukuh angge ngwangun panegara sane adil miwah jujur. Punika mawinan, patut kaambil pamargi san tegas miwah nyata angg n ngicalang korupsi. Ngukuhang sistem pengawasan, penegakan hukum sane adil, miwah partisipasi aktif parajanane ring pengawasan kebijakan pemerintah inggih punika kunci anggen nanganin pinungkan sane ngamademang puniki.

Ngiring iraga sareng-sareng sampunang ngelaksanayang korupsi. Iraga sampun nyingakin dampak sane kaon saking korupsi, nanging iraga taler madue kuasa ngubah masa depan. Malarapan antuk integritas, keberanian, miwah partisipasi aktif krama, iraga prasida ngwangun parajana sane bersih saking korupsi.

Ainggih, wantah asapunika prasida aturang titiang, yening wenteng iwang titiang matur majeng ring Ida Dane sareng sami, titiang nunas geng rena sinampura. Sineb titiang antuk Paramashanti

Om Shanti Shanti Shanti Om

In Indonesian