Sampunang Sharing Ngawag-ngawag

5d459cb646e38.jpg
Photo credit
Kompas.com
Contributor
Ni Luh Putu Linda Hana Oktariani


You are not allowed to post comments.

Description


English

Balinese

Ngiring ja ida dane sinamian pinehin, napi ke sane nenten prasida rereh ring smartphonene? Asane sinamian sane kadotang prasida rerehin ring piranti kotake puniki. Istilahnyane klik acepok iraga mrasidayang menjangkau dunia. Perkembangan teknologi sane iraga rasayang mangkin sibarengan sareng berkembangnyane penyebaran informasi sane aluh. Ida dane sane sampun madue smartphone pastika madue sosial media. Ida dane pastika taler nyingakin berbagai jenis informasi ring sosial media sane kadruenang. Nanging, napike samian informasi punika informasi sane patut atau ida dane naenang manggihin berita hoax? Pastinyane naenang yadiastun acepok, napi malih ring aplikasi whatsapp. Manut ring pengalaman titiange, para orang tua lah sane dangan pracaya teken hoax, pinih utama para ibu-ibu. Mangkin titiang jagi nyritayang akidik pengalaman titiange indik hoax. Ring dina sane sampun lintang, meme tiange polih pesan hoax indik wantuan BLT ring whatsapp raris meme titiange ngemaang titiang nawang indike punika. Ritatkala cingak titiang ternyata ring pesanne punika iraga arahanga ka sebuah link sane maosang: mangda iraga polih wantuan BLT saking pemerintah, iraga patut ngeshare pesanne punika kantos bar 100 sane wenten ring link punika madaging akeh. Titiang kedek sesampune ngwacen pesan sane nenten masuk akal punika lantas titiang nguningayang sareng meme titiange pesan whatsappe punika hoax. Meme titiange nenten pracaya pesanne punika hoax. Santukan punika titiang sareng meme titiange polih macakli ajebos. Sesampune alon-alon terangang titiang, meme titiange mangkin mrasidayang ngerti wantuan BLT ring pesan whatsappe punika hoax. Lianan ring meme titiange pastika kari akeh masyarakat sane ngamolihang kiriman pesan hoax ring sosial medianyane. Santukan pracaya olih pesan hoax punika raris pesanne kashare ka kontak-kontak sane gelahang ipun. Pamuputne hoaxe sayan tersebar luas. Indik sekadi punika pun sane bahaya yening nenten kapialangin. Santukan punika iraga sepatutnyane mrasidayang mengedukasi kaluwarga miwah semeton sane leket indik cara nempasin berita hoax. Caranyane sekadi wacen lengkap informasi sane kapolihang, cek kebenaran saking informasi sane katrima, miwah iraga dados mbligbagan sareng semeton indik informasi mencurigakan sane katrima.

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )