Peran pemimpin jagat rikala negehin masalah ekonomi lan kesenjangan ring jagat Baline.

From BASAbaliWiki
20231113T054725152Z082253.jpg
Title
Peran pemimpin jagat rikala negehin masalah ekonomi lan kesenjangan ring jagat Baline.
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
General Public
Year
Photo Credit/Source
PEMKAB - PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMAN 1 Ubud
Location
SMAN 1 Ubud, Jl. Suweta, Ubud, Gianyar, Bali
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

Peran pemimpin jagat rikala negehin masalah ekonomi lan kesenjangan ring jagat Baline.

Napi masalah sane pinih utama antuk tegehina olih para pemimpin Bali?

Para atiti miwah sang sane wangiang titiang. Taler Ida dane sinamian sane banget asihin titiang. Suksma antuk galah sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. Ida dane sane wangiang titiang. Sadurung titiang matur amatra, pinih riin titiang ngaturang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, santukan wantah sangkaning pasuecan Ida, mawinan titiang miwah Ida dane prasida masadu arep sakadi mangkin.

Om Swastiastu

Ida dane sinamian sane banget kusumayang titiang mungguing murdan orasi sane aturang titiang wantah Napi masalah sane pinih utama antuk tegehina olih para pemimpin Bali? .

Ida dane sinamian patut kauningin masalah ekonomi utawi kesenjangan puniki liu wenten ring jagate. Sakadi wenten nyame - nyame iraga sane ekonomi ne nenten merata rumasuk sane ring pelosok. Masalah puniki dados masalah sane kapertama ring kramane.

Selanturnyane sane ngranayang kesenjangan puniki setata wenten krama sane nenten polih kakaryan utawi pengangguran. Puniki sane dados masalah antuk para pemimpin Bali, apang sami daerah sane kramane madrebe kakaryan lan nenten kuangan. Kuangan punika sakadi kuangan kebutuhan pokok, genah antuk mesanekan lan sane tiosan.

Selanturnyane solusi sane mresidang kalaksanayang inggih punika pemerintah ngicen bantuan subsidi antuk para krama sane madrebe usaha alit. Kesenjangan puniki setata nenten efektif angge pembangunan sane kamargiang olih pemerintah, pertumbuhan penduduk, sareng kari liu korupsi sane kamargiang ring jagate.

Inggih Ida dane sane wangiang titiang, puniki wantah prasida tampekin antuk akeh pamargi sinalih tunggil permasalahan ekonomi sareng kesenjangan.

Kadi asapunika titiang prasida matur ring galahe sane becik puniki. Matur suksma banget mantuk uratian Ida dane sinamian. Manawita wenten iwang atur titiang, lugrayang titiang nglungsur agung rena pangampura. Pinaka pamuput, atur titiang ngojarang Parama Santhi.

Om Santhi, Santhi, Santhi Om.

In Indonesian