Literature Nggak Terhindarkan Akan Menjadi Generasi Sandwich

From BASAbaliWiki
Revision as of 13:37, 9 May 2023 by Putuwidi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
20230509T132207303Z446356.PNG
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMKN 1 Negara
Category
General Public
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Jadma Bali kocap demen nunjel-nunjel pipis ulian yadnyane kaimbuhin rasa gengsi. Yadnyane tusing ja jakti kadasarin manah las carya, nanging maimbuh gengsi saling pagedenin karya. Kanggoang malu nyilih dini nyilih ditu, nyanan pesilihne durinan pikir. Ento cingakin anake nganten utawi masangih, sugih lacur tusing ja kanggo pragat di banten, kocap apang misi ane mawasta resepsi. Yen suba ngelah pipis lebih sing ja kenken, nanging mayadnya baan utang dikedurian sing buungan mecik pelengan. Ene suba ane ngaenang jadma Bali dadi generasi roti lapis generasi sane lakar nanggenin tetegenan i rerama, ulian nenten karungu baan sane mawasta perencanaan keuangan, tusing madue dana pensiun, napi malih jinah sane kasiagayang anggen ngmargiang yadnya ring pianak anggen mayah utangipun. Sampunang ja mapepineh idupe ajanian dogen, suba cara tusing ada dinane bin mani. Sampunang dadi I Buta lan I Bongol tusing krungu tekening panglimbak zaman. Degdegan pnyingakane tur eling tekening idupe di marcapada sane merluang akeh prebeya, anggen sadina-dina di paon, matetumbasan, lan malilacita, tusing nyandang wantah anggen ngisinin basang. Dumogi benjang pungkur, jadma Bali ngancan medikan nanggenin tetegegan i rerama ulian sami suba pada nawang pentingne perencanaan keuangan. Sing mula ulian ento uli cerik i raga suba ajahina rajin menabung ?

  In Indonesian