Saring Sadurung Sharing

From BASAbaliWiki
WhatsApp Image 2021-04-07 at 22.49.32.jpeg
Photo credit
Issue name
Year
Contributor
Made Suhendri Yani
Author(s)


  ZAKIRAa

  39 months ago
  Votes 2++
  Becik pisan

  Luh Sanji Anjani

  39 months ago
  Votes 1++
  Manut sekadi manah titiang, penampen postingan niki sane pinih becik lan jangkep. Pangripta sampun nlatarang indik napi sane ngawinang iraga keni disinformasi, caran nempasin disinformasi punika, taler imbanyane. Iraga sareng sami uning , ring aab sakadi mangkin sane kaabos aor tanpa wates, akeh informasi sane nenten patut utawi kabaos hoax sane nglimbak ring media sosial. Nika mawinan iraga dados yowana utamannyane dados anak istri, patut selektif tekening informasi sane iraga polih. Mangdane iraga nenten keni hoax. Titiang cumpu pisan sareng murda postingan punika "Saring Sadurung Sharing". Informasi sane iraga polih mangda kasaring dumun sadurung sharing. Inggih wantah kadi asapunika. Suksma
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Om Swastyastu.Dumogi iraga setata kenak lan rahayu. Ring rahinane mangkin, titiang jagi nlatarang penampen titiang indik disinformasi sane beredar ring media sosial tur napi carane nempasin disinfomasi punika. Semeton sareng sami, ring tanggal 8 Oktober 2020 wenten aksi demo ring Indonesia. Aksi demo puniki kalaksanyang olih para wagmi sane nenten cumpu tekening Omnibus Law UU Cipta Kerja. Para demonstran mapikayunan yening Omnibus Law nika nenten patut kamargiang. Aksi demo puniki krana wenten informasi iwang disinformasi sane nglimbak ring media sosial indik Omnibus Law punika. Disinformasi punika ngawinang akeh kramane sane tungkas tekening pamrintah tur nglaksanayang demo ring Gedung DPR. Demo punika ngranayanang akeh fasilitas utawi piranti umum sane usak. Bapak Presiden Jokowi lantas nguningayang yening wenten kaiwangan utawi disinformasi indik Omnibus Law punika. Semeton sareng sami, napike sane ngranayang iraga kena disinformasi? Iraga kena disinformasi utawi hoax krana iraga nenten nyaring informasi sane iraga polih. Rikala ngwacen informasi ring internet utawi media sosial, iraga patut ngrereh malih informasi punika ring sumber sane lianan. Informasi sane iraga polih punika patut kasaring dumun . Lianan punika yening wenten informasi sane nenten patut , iraga dados mabligbagan sareng sawitra, rerama, utawi kaluarga. Saling ngicenin penampen, ngicenin sumber informasi sane sampun yakti patut, tur dados iraga sharing utawi ngicenin informasi ring anak lianan sane nenten uning informasi punika. Mangdane iraga sareng sami nenten keni berita hoax. Disinformasi utawi berita hoax punika akeh pisan utamannyane ring media sosial. Nika mawinan iraga dados yowana sepatutnyane nyaring dumun informasi sane kapolih. Semeton sane tresnain titiang, disinformasi utawi hoax nika nenten je pikobet sane alit, dangan, utawi elah. Manut sekadi manah titiang, disinformasi sane nglimbak ring internet utawi media sosial nyidayang ngawinang pikobet sane ageng. Imbanya demo sane sampun titiang tlatarang. Manut ring parindikan punika, disinformasi ageng pisan wesanannyane. Nika mawinan iraga patut dueg milih-milih informasi tur nyaring informasi sane kapolih punika. Wantah kadi asapunika sane prasida aturang titiang. Titiang puput antuk parama shanti. Om Shanti Shanti Shanti Om.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )