UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Cleanliness is the main thing to preserve Balinese culture

From BASAbaliWiki
20230509T114608982Z672254.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
Mahasaba
Category
Life Participants
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Maosang indik luu punika ida dane sampun uning sane kawastanin luu. Luu punika wantah marupa sisa utawi lad -ladab sane sampun nenten malih maguna Yening cingak iraga sareng sami. Nanging yening selehin luu punika mangkin maguna majeng ring tetaneman ipun sane kaangen nyuburang tanaman same kawastanin pupuk. Manut nyane luu ngantos mangkin kantun dados pikobet sane durung manggihing pemargi. Makudang-kudang pemargi taler sampun kalaksanayang pemerintah wiadin lembaga tiosan. Manut nyane rasa eling krama majeng karesekin palemahan gumanti ipun luu kantun kirang pisan saha kantos mangkin. Dane taler tan surut-surut nyobiahang ring krama indik penyarengan krama ring sajeroning midabdabin karesikan palemahan. Karesikan pinaka parindikan sane mabuat pisan rikala nabdabin kelestarian lingkungan. Silih nunggil nyane karesikan lingkungan ring bali. Samian angga kabuatang mangda sayuakti ngamargiang dinane punika yening sayuakti prasida kakaryanin mangda prasida kasobiahang majeng samian krama mapaiketan ring gerakan hari mereresik sarwa cemer. Risampune irika pemargine mejanten patut kalanturang inggian warsa wiadin ngenem bulan. Krama prasida ngolah luu sane wenten parindikan sane mawiguna. Sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika tur kasenengin olih para janane boyaja tios, punika santukan keasrian lan karesikan palemahan pulau Baline, katuku malih antuk seni lan budaya Bali. Mawinan asapunika iraga sareng sami patut Nyaga karesikan Budaya Bali. Mangda budaya baline tetep asri lan lestari. Punika ngawinang iraga patut bangga dados generasi penerus Bali. sumangdane budayane nenten rusak tur punah, ngiring sareng-sareng lestariang budaya Baline.

  In Indonesian