TatTwamAsi

From BASAbaliWiki
20230215T003418531Z397437.jpeg
Title (Indonesian)
TatTwamAsi
Title (Balines)
TatTwamAsi
Original title language
English
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Hindu
Category
Author(s) / Contributor(s)
 • Dewa Ayu Ananda Putri
Institution / School / Organization
SMK Negri 5 Denpasar
Related Places


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  inggih ida dane, mnagkin tityang jagi ngaturang utawi maosang indik kerukunan umat beragama ring indonesia, inggih punika pikayunan makudang-kudang agama sane prasida toleransi, sane prasida ngerti, miwah sane sida nyalanang peajah ajahan ring umat beragama. Umat beragama malih prasida nguratiang indik krama utawi timpal sareng sami.

  inggih ida dane mangkin ring video utawi ringkesan sane sampun wacen utawi piarsayang tiyang wawu, ring video puniki maosang utawi nyeritayang indik Tat Twam Asi, inggih punika Aku adalah kamu, Kamu adalah aku. Niki wenten anak muani sane mawasta Calvin Prayogi, ring driki ngamaosang indik napi sane kabaos TOLERANSI. sedek dian anu, ia jagi lunga ka margine mawinan sampun nenten wenten karya napi-napi, saget kacunduk ia sareng timpalne sane ma Agama Islam sane lakar ke warung jagi meli dadaaran lakar anggona buka puasa, disubane ia ajaka dadua suud mebelanja, ia matemu sareng anak cerik sane mulung , karana anak cerik ento kenyel, lantas baange dedaaran. Ragane sareng kalih ngajahin kenken carane nerima lan ngicenin, yadiastun ragane ajaka 3 melenan agama

  inggih, nika wawu aturang tityang isin video sane sampun piarsayang tityang. Paplajahan sane prasida rereh iraga ring video punika, inggih punika iraga dados umat beragama mangdane nenten dados mapirian, iraga sareng sami mangdane prasida nyaga pasawitran, diastun iraga melenan agama. Inggih ida dane sareng sami, nika manten sane prasida aturang tityang, tyang nunas ampura yening wenten iwang, dumogi wenten pikenohnyane, puputang tityang antuk parama shanti.

  Om Shanti Shanti Shanti Om

  In Indonesian

  Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "inggih, nika wawu aturang tityang isin video sane sampun piarsayang tityang. Paplajahan sane prasida rereh iraga ring video punika, inggih punika iraga dados umat beragama mangdane nenten dados mapirian, iraga sareng sami mangdane prasida nyaga pasawitran, diastun iraga melenan agama. Inggih ida dane sareng sami, nika manten sane prasida aturang tityang, tyang nunas ampura yening wenten iwang, dumogi wenten pikenohnyane, puputang tityang antuk parama shanti." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.