UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

TUSING NYAMAN ULIAN LUU

From BASAbaliWiki
20231113T050143159Z555039.jpeg
0
Vote
Title
TUSING NYAMAN ULIAN LUU
Affiliation
SMA Negeri 1 Sawan
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://posmerdeka.com/wp-content/uploads/2022/07/SAMPAH.jpg
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

OPTIONAL

In Balinese

Sadurung titiang ngawedarang pidarta puniki, ngiring mangkin titiang ngaturang panganjali umat Om Swastiastu .

Suksma titiang atur majeng ring ida Sang Hyang Widhi Wasa antuk paidan ida, iraga sareng sami makumpul ring iriki.

Suksma ring para angga panukreksa sane wangiang titiang, Tim BASAbali Wiki sane suksmaning titiang, miwah para semeton sareng sami sane tresna sihin titiang.

Ring rahinane mangkin, titiang jagi maosang indik pikobet sane pinih mabuat ring Bali sane patut kauratiang olih para pamimpin Bali mangda prasida nglimbakang ekonomi ring Bali. Pikobet punika indik luu.

Pemimpin Bali sane jagi rauh patut urati ring sampah puniki. Iraga sareng sami uning, Bali inggih punika genah wisata sane akeh karauhin olih para wisatawan krana keindahannyane. Nanging, sapunapi para wisatawan pacang nyaman yening akeh luu sane kasebar ring dija-dija?

Bon e sane ten jaen yen adek e teken masyarakat sekitar, lan krana ene ngai nyen ane lewat ring tongos e ento merase tusing nyaman ulian adane luu. Iraga gen kadang tusing nyaman, kalingan wisatawan sane berkunjung. Tusing ento dogen, luu masi ngeranaang lingkungan di sekitar sing jaen tingalin. Sakadi conto ring baduur, w nten makudang-kudang margi ring Bali san kantun akeh luunyan . Ngawit saking luu plastik, ajeng-ajengan, miwah san lianan.

Pamimpin Bali patut urati ring kaw ntenan ekonomi Bali. Punika mawinan titiang ngaptiang mangdan pamimpin Bali madu solusi saking pikobet luu puniki mangda para wisatawan seneng malancaran ring Bali.

Inggih wantah asapunika pidarta sane prasida atur titiang, titiang nunas pengampura antuk sepengiwang titiang matur, mogi mogi ida dane ngemaklumin, taler titiang ngaturang suksma antuk uratian ida dane sareng sami. Titiang puputang antuk parama santai om santhi santhi santhi om

In Indonesian

OPTIONAL