Nyelametin Yowana: Ngebenahin Pangawesan sane Nenten Becik antuk Galian C Ilegal ring Pemuda Karangasem

From BASAbaliWiki
20240418T112015735Z166078.jpg
0
Vote
Title
Nyelametin Yowana: Ngebenahin Pangawesan sane Nenten Becik antuk Galian C Ilegal ring Pemuda Karangasem
Affiliation
SMA Negeri 1 Amlapura
Regency/City
Karangasem
Author(s)
Category
High School
Year
20240418T112027106Z769367.jpg
Photo Credit/Source
radarbali.id
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location
Karangasem


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Nyelametin Yowana: Ngebenahin Pangawesan sane Nenten Becik antuk Galian C Ilegal ring Pemuda Karangasem Olih : Ida Bagus Eka Aditya Wardana

Pemerintah Kabupaten Karangasem sampun nyelehin yening Galian C punika marupa sektor sane pastika pacang mabuat pisan nincapang perekonomian ring karangasem. Nanging, kawentenan Galian C puniki taler ngarauhang pikobet sane banget pisan tur kantos mangkin nenten prasida kapuputang. Pamargin Galian C illegal punika setata ngranayang pikobet sane ageng ring para truna-truni Karangasem.

Yadiastun sampun kaupapira tur kabecikang olih pemerintah nanging kawentenan Galian C illegal puniki kantun wenten ring Karangasem yadiastun nenten akeh. Kawentenan pasar gelap puniki ngawentenang galian C punika nenten mrasidayang ka kontrol saking zat psikoaktif sane nenten becik, nincapang kawigunaan lan adolan narkoba illegal. Galian C puniki nenten manten ngawinang pikobet ring hukum nanging majanten ngantos nganinin indik katreptian para krama sane lianan.

Truna-truni Karangasem antuk silih sinunggil kelompok sane dangan pisan polih pengaruh antuk kawentenan Galian C puniki. Ipun gelis keni pengaruh sane nenten becik umpami nganggen narkoba sane pamuputne pacang ngawinang katergantungan obat terlarang punika tur ngrusak para yowana. Sane lianan inggih punika, kawentenan sane nenten becik antuk Galian C illegal punika prasida ngranayang perilaksana seks bebas lan perilaksane sane nenten becik lianan.

Distribusi sane kapolihang saking galian C kabupaten Karangasem ka wewidangan Bali dados faktor sane sarat antuk nincapang penganggen narkoba lan seks bebas ring wewidangan punika. Para jadma sane geginan ring galian C punika sinalih tunggil pacang ngelimbakang dampak sane nenten becik Galian C antuk ka wewidangan sane lianan.

Ring Laman resmi pemerintah Provinsi Bali, kauningayang antuk warsa 2021, wenten 34 jadma sane keni HIV ring Kabupaten Karangasem. Antuk orti puniki sampun prasida nlatarang yening pikobet punika banget pisan imbasnyane ring para yowana Bali.

Para truna-truni sane nginutin distribusi hasil Galian C puniki ngamolihang pikobet ring angga soang soang umpami leson utawi kenyel ngambil pekaryan tur pikobet sareng sawitra sane sareng makarya miwah sane lianan. Punika ngawinang jadmane ngarereh hiburan sane nenten patut lan tan becik napimalih sane makarya ring galian mangda mrasidayang magadang serahina punika ngawinang jadmane mapikayun nganggen narkoba mangda tetep fit utawi nenten gelis leson.

Antuk asapunika, patut kawentenang pendekatan sane komprehensif lan terkoordinasi antuk pikobet Galian C lan imbasnyane ring krama, utamanyane truna-truni ring Kabupaten Karangasem Antuk pendekatan sane terentegrasi lan komprehensif, Pemerintah Kabupaten Karangasem prasida ngirangin pikobet ring Galian C ilegal lan imbasyane mangda prasida para yowanane sami nenten keni pergaulan bebas utawi narkoba sane banget ngusak kahuripan para yowanane benjang pungkur.

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Galian C sekadi tiuk sane medua penyingakan kalih. Ring siki sisi, ngemolihang sane becik inggih punika ekonomi krama Karangasem ngelimbak. Nanging ring sisi sane lianan, ngemolihang sane nenten becik sekadi narkoba lan seks bebas. Antuk asapunika, ngiring irage para yowana Karangasem mangda nganggen utawi ngemanfaatang Galian C sebecik-beciknyane. Mangda Kabupaten Karangasem lestari lan ajeg." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.