Ngelestariang Seni lan Budaya Baline

From BASAbaliWiki
Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Ngelestariang Seni lan Budaya Baline

Pinih ajeng, lugrayang titiang ngaturang angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, santukan asung kertha waranugrahan Ida, Iraga sareng sami mangkin polih mekunyit dialas utawi metemu driki ring acara pacentokan Basa Bali Wikithon berorasi puniki. Sedereng titiang ngawitang pidarta sane kebaktayang ring mangkin, ngiring ulengan pikayun melarapan antuk pangastungkara panganjali umat Om Swastiastu . Ida dane para panureksa pacentokan Basa Bali Wikithon berorasi sane dahat kasumayang titiang, ring galah sane becik puniki titiang jagi matur nganinin indik Ngelestariang Seni lan Budaya Bali . Seni lan budaya Bali sampun makembang becat wireh prasida wenten sane saking alit sampun kapicayaning seni, seni musik tradisional Bali, seni Tari, utawi seni lukis Bali. Napi malih ring jagat sekadi mangkin, kesenian Bali punika sane jakti ngranayang Bali terkenal ring dura negara mawit kacingak ring internet, taler sane ngranayang tamu dura negara punika tertarik lan teke melancaran ka gumi Baline puniki. Akeh contoh sane prasida kecingak ring parindikan sekadi mangkin, minakadi tradisi budaya Baline sane kalalian, minakadi alit-alit sane nenten resep ring anggah ungguhing basa Bali, napi malih ring nyurat aksara Bali. Contoh ring ungkur punika prasida ngranayang budaya Bali ne sayan-sayan surup utawi ilang. Mangda nenten sekadi punika, ngiring iraga sareng-sareng ngelestariang seni lan budaya Baline mangda tetep urip lan me-taksu tur lestari. Inggih Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, dumogi napi sane kabaktayang titiang mapikenoh majeng ring ida dane sareng sami. Wantah asapunika sane aturang titiang. Akeh titiang matur, tur akeh iwang titiang, yening sekadi punika yen wenten karaos titiang sane nenten manut ring manah, titiang nunas geng rena sinampura. Sineb titiang antuk Parama Santih, Om Santih Santih Santih Om

In Indonesian