More beggars are seen in Bali today. How to employ and train them to get a better life? Post your comments here or propose a question.

Pamargi Sane Becik Kaanggen Nyiatin Orti Sane Nenten Yukti

Gusde.png
Photo credit
canva.com
Issue name
Year
Contributor
Ida Bagus Pradnyana Mahardika
Author(s)


  Ibpradnyanaa

  32 months ago
  Votes 0++
  astungkara svaha
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Om Swastiastu, Om Awignamastu, Mogi nenten wenten piambeng, majalaran antuk waraprasada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Manut ring aab jagat sakadi mangkin katah pisan orti sane tan yukti sane nenten patut gega saking jatma sane wantah ngarusuh mangdene ipun kasumbung ring jagate. Pakinkin sane kamargiang olih BasaBaliWiki puniki becik pisan anggen nincapang ring para yowana miwah pretakjana sami, sajeroning jagra ring kawentenan orti sane tan yukti sane prasida ngardi biota. Nganinin indik orti sane nenten yukti puniki, sampun katah kapiarsayang ring media sosial internet tios malih katah taler wenten ring wawidangan kulawarga miwah ring lingkungan desa adat. Orti sane nenten yukti sane nglimbak ring jagate puniki majalaran antuk kawagedan teknologi sane ngawinang dangan ngamolihang informasi. Sakewanten, kawagedan teknologi puniki taler ngardinin sinengkaon santukan katah kapolihang orti sane tan yukti. Sakadi sane kabaosang olih Bapak Presiden Joko Widodo manut suarasurabaya.net, orti sane nenten yukti puniki dados wiwilan pretakjanane nenten nyumponin UU Cipta Kerja kantos ngamargiang demonstrasi sane katah taler wenten jatma corah. Manut web The Conversation, wenten tatiga pikamkam kaanggen nyiatin orti sane nenten yukti punika. Kapartama inggih punika Literasi Digital Untuk Semua. Literasi digital inggih punika kawagedan soang-soang diri prasida ngawikanin miwah ngawiwekain orti sane kapolihang saking perangkat digital. Tiosan ring punika, guruwisesa sapatutnyane ngamedalang pawarah sane prasida nyarengin sekolah-sekolah mangda ngicenin pangaweruh indik literasi digital. Sane kaping kalihnyane nyarengang sang madrebe Platform media sosial. Sadulur sareng pikamkam guruwisesa, Platform media sosial taler dahat mabuat sajeroning pikamkam kaanggen nyiatin orti sane nenten yukti puniki. Sane kaping tiga inggih punika dahat mabuat seka-seka komunitas pretakjana sane nyarengin. Guru wisesa taler mabuat pisan sareng-sareng ring seka-seka sajeroning nyobyahang literasi digital. Salunglung sabayantaka guru wisesa, pretakjana, seka-seka, miwah sang madrebe Platform media sosial dahat mabuat sajeroning nyiatin orti sane nenten yukti utawi HOAX puniki. Inggih, tatuwek sasuratan puniki mangda prasida ngardi jagra para pretakjanane sajeroning orti sane tan yukti utawi disinformasi hoax mangda nenten ngardi biota sajeroning kahuripan. Dahat angayubagia ring tambengan puniki wenten pikamkam saking BasaBaliWiki ngawentenang wimbakarma pacentokan sane dahat becik puniki. Maka wasananing atur titian ngaturang parama suksma, Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )