UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Nepasin Disinformasi Vaksin Covid-19

From BASAbaliWiki
Hoax-copy.jpg
Photo credit
https://halosemarang.id/hoax-terkait-vaksin-bermunculan
Issue name
Year
Contributor
I Made Arya Wardika
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Om Swastyastu

  Kapertama ngiring iraga ngrastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa santukan iraga sareng sami sampun nemu kerahajengan lan kerahayuan.

  Ida dae sareng sami sane wangiang titiang. Ring rahina mangkin titiang jagi ngawedar indik Disinformasi sane wenten ring media sosial.

  Ring zaman modern sane mangkin para janane nenten malih prasida miragi lan ngwacen orti ring koran miwah televisi, santukan sampun sami wenten ring media sosial sane sampun elah ngrerehnyane. Kawentenan teknologi sane berkembang secara pesat ngranayang para janane nenten prasida nepasin indik Disinfomasi utawi Hoax. Sampun akeh sane keni Disinformasi, Napi malih aab jagate kadi mangkin makasami para janane maosang indik Vaksin Covid-19. Wenten sane maosang, Yening sampun polih Vaksin nenten malih ngelaksanayang Protokol Kesehatan minakadi ngangge masker miwah mawajik tangan . Klaim puniki sampun kabaos orti Disinformasi, napi mawinan? Yadiastun vaksin puniki kawigunannyae numbuhang antibody, nanging durung kauningin indik evektivitas vaksin puniki ritatkala nambakin penularan covid punika. sesampunne polih Vaksin punika, minimal patbelas dina mangda uning napike antibody punika sampun mareka ring angga sarira. Nika mawinan mangda setata ngelaksanayang protokol kesehatan sane patut lan becik. Ida dane sareng sami, ritatkala wenten orti utawi keni Disinformasi napi sane patut laksanyang? Kapertama, iraga patut ngwacen orti punika nenten judul kemanten sakemawon nyantos kapungkur, selanturnyane nenten percaya ring silih sinunggil sumber kemanten, tur elingang mangda pilah pilih orti sane patut lan nenten patut kawedar majeng anak sareng akeh. Ngiring sareng sareng bijak nganggen media sosial mangda iraga prasida nepasin Disinformasi.

  Ida dane sareng sami, duaning sekadi asapunika sane prasida aturang titiang, sineb titiang antuk paramasantih,

  Om Santih, Santih, Santih, Om.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )