How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

NGELAKSANAYANG TRADISI NGEJOT SANE KALAKSANAYANG OLIH JAGAT BALI

Title (Indonesian)
-
Title (Balines)
NGELAKSANAYANG TRADISI NGEJOT SANE KALAKSANAYANG OLIH JAGAT BALI
Original title language
English
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
KADEK DIAN SISTARI
Religion or culture
HINDU
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • KADEK DIAN SISTARI
Institution / School / Organization
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Related Places


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Tradisi Ngejot kasengguh sampun w nten saking makudang-kudang atus warsa san sampun lintang. Duk punika, wewidangan d sa Angantiga, genah mawit jagung, kaprentah olih kerajaan Hindu. Wusan punika, krama Muslim saking Bugis rauh tur meneng ring wewidangan punika. Kruna Ngejot punika wantah kruna Bali sane mateges memberi . Paican punika prasida marupa ajeng-ajengan, jajanan, utawi woh-wohan. Tradisi Ngejot dados kegiatan rutin umat agama ring Bali sane kamargiang antuk ngramayang rahina-rahina sane mabuat ring agama. Upacara puniki kamargiang antuk pahan ajeng-ajengan, inum-inuman, miwah woh-wohan, pinaka cihna suksma ring tatangga san madu toleransi san tegeh. Tradisi Ngejot kamargiang olih umat Hindu, Islam, miwah Kristen. Umat Islam ngamargiang tradisi puniki sadurung Idul Fitri, umat Hindu ngamargiang tradisi puniki rikala rahina Galungan, Nyepi, miwah Kuningan, raris umat Kristen ngamargiang tradisi puniki rikala rahina Natal. Biasan paket puniki marupa jajanan khas lebaran, miwah makudang woh-wohan. Ring widang ekonomi, paket ejotan minab n nten ak h. Nanging, makna simbolisnyane ageng pisan. Saking tradisi puniki prasida nglimbakang modal sosial pantaraning tetangga miwah sanak yadiastun mabinayan agama. Tradisi ngejot kalaksanayang y ning anak anyar polih pakaryan utawi ipun madu ulam san ak h. Tradisi punika pinaka pahan saking pahan bagia ring sesaman. Indike punika kamargiang ring rahina-rahina utama agama.Tradisi ngambel nenten ja wantah pahan ajeng ajengan kemanten, nanging indik rasa akrab. Indike punika taler nyinahang saling percaya, mungguing ajeng-ajengan sane katumbas punika nenten wenten pikobetnyane. Pamuputnyan , makasami wangun akulturasi punika wantah wangun sane damai saking krama Bali sane mabinayan. Nilai-nilai antar agama prasida kaanggen ring kahuripan soang-soang tanpa saling ngicalang. Dadosne, antuk nincapang toleransi, kesetaraan lan kerjasama antar agama prasida mamargi. Mangda para janane sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa prasida muponin kerahayuan.

  In Indonesian