Napi sane lakar kalaksanayang rikala toya ring subak surut nanging harus nglaksanayang Metekap utawi Membajak Padi?

From BASAbaliWiki
Title
Napi sane lakar kalaksanayang rikala toya ring subak surut nanging harus nglaksanayang Metekap utawi Membajak Padi?
Affiliation
SMA Negeri 1 Ubud
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location
SMA Negeri 1 Ubud, Jln. Suweta
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

Inggih ratu ida dane sareng sami sane dahat wangiang titiang,Utamanipun bapak ibu panureksa sane dahat wangiang titiang lan para pamilet lomba orasi basa bali sane kusumayang titiang , ring galah e sane becik puniki lugrayang titiang antuk ngebaktayang orasi basa bali, sadurung titiang nglantur matur lugrayang titiang nyinahin angga , Titiang mewasta Ni Komang Elra Sampryadini Dibia Sangging. Ring galah e sane becik puniki ngiring iraga sareng sami ngaturang suksmaning manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning antuk pasuecan Ida I raga prasida mapupul I riki. Antuk nguncarang puja pangastungkara panganjali umat Om Suastiastu .

Inggih ratu Ida dane Sareng sami ring galah sane becik puniki lugrayang antuk ngemaktayang orasi basa Bali sane mamurda Napi sane lakar kalaksanayang rikala toya ring subak surut nanging harus nglaksanayang Metekap utawi Membajak Padi? .

Sane sampun kaauninggin subak inggih punika sistem irigasi Krama ring Bali. Sane kaanggen ring uma sawah . Ring jagat sekadi mangkin akeh pisan wenten permasalahan ring subak-subak sane Wenten ring Bali silih sinunggil toya utawi kekeringan. Yening permasalah nika setata meningkatkan, Para Krama Bali dados sukeh antuk bercocok tanam utawi ngewangun padi ring uma. Mawinan akeh wenten pembangunan ring bali sane ngeranayang uma ring bali dados berkurang. Krana punika iraga patut ngejaga lan ngelestariang toya ring subak-subak sane Wenten ring Bali , Apang tetep meresidayang ngelaksanayang Metekap utawi Membajak Padi.

Inggih ratu Ida dane sareng sami sane dahat wangiang titiang, wantah kadi asapunika prasida antuk aturang titiang ring galah sane becik puniki, saking badung ke negara , nunas ambed ring petang , Kirang langkung titiang nunas geng rna pengampura antuk tambed titiang kelintang, puputang titiang antuk Parama Santhi Om Santhi, Santhi,Santhi Om

In Indonesian