What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

LUU RING BALI

0
Vote
Title
LUU RING BALI
Affiliation
SMAN 1 GIANYAR
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu. Sane wangiang titiang para panureksa taler semeton sareng sami sane tresnain titiang. Sadurung titiang matur ngiring ngaturang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa antuk asung kerta wara nugraha Ida, iraga prasida mapupul iriki. Ring rahina mangkin, titiang jagi ngaturang orasi sane mamurda Luu Ring Bali. Sane mangkin, luu wantah silih tunggil pikobet sane kapanggihin olih para pemimpin. Pikobet luu inggih punika pikobet sane sukil pisan jagi kaungkulin. Punika mawinan nyabran rahina wenten luu, organik miwah non-organik. Lianan ring punika, masyarakat taler nenten becik mikayunin indik luu. Luu wenten pikenoh sane nenten becik ring palemahan. Luu punika ngawinang palemahan iragane cemer. Punika prasida ngawinang pariwisata ring Bali sane akehan dados sumber pendapatan masyarakat terganggu. Turis sane malancaran ka Bali akehan seneng malancaran ring genah wisata alam. Punika mawinan iraga patut ngarepin pikobet luu ring Bali. Saking pikobet punika, titiang ngaptiang mangdane pemimpin sane kapilih ring Bali, urati ring pikobet sampah miwah muputang pikobet punika. Para pamimpin sane kapilih kaaptiang prasida dados imba miwah ngicenin solusi indik pikobet punika. Ngiring semeton sareng sami, uratiang luu ring sekitar mangda alam Bali setata kedas lan setata dados alam sane kasub dados genah pariwisata sane melah. Wantah asapunika sane kaaturang titiang, yening wenten kakirangan, titiang nunas geng rena pengampura. Puputang titiang antuk Parama Santi. Om Santhi, Santhi, Santhi Om.

In Indonesian