How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Pikobet Kemiskinan Ring Bali

0
Vote
Title
Pikobet Kemiskinan Ring Bali
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Para semeton sane tresnain tiang, Om Swastiastu. Inggih ida dane sareng sami. Ring rahinane mangkin, iraga sareng sami mapunduh iriki, mangda prasida mikayunin pikobet sane kantun nglikub parajanane, inggih punika pikobet indik kakirangan pangan. Tusing ja tuah pikobet indik pipis dogen, nanging makejang ento ulian makudang-kudang faktor ane saling mapaiketan ane patut iraga uratiang. Silih tunggil san ngawinang kaw ntenan punika wantah kaw ntenan pendidikan san n nten prasida kamargiang. Kaw ntenan n nten pateh ring pendidikan prasida ngawinang pabinayan san n nten prasida katepasin ring sajeroning ngrereh pakaryan miwah peluang ekonomi. Tiosan ring punika, kirangnyan kaw ntenan pelayanan kesehatan taler prasida dados faktor san ngawinang parajanan tiwas. Biaya kes hatan san tegeh miwah kaw ntenan fasilitas kes hatan san murah prasida ngawinang kulawarga-kulawarga sayan tiwas, tur m weh antuk ngicalang pikobet punika. San n nten kirang penting, kakirangan pakaryan san becik taler stabil inggih punika faktor san ngawinang kaw ntenan anak tiwas. Mangda prasida ngwangun parajanane sane gemuh landuh, iraga sareng sami patut nyiptayang pakaryan sane becik tur nincapang kawagedan miwah pelatihan. Malarapan antuk kerjasama miwah saling asah asih, iraga prasida ngungkulin indik-indik sane ngawinang wenten pikobet. Ngiring sareng-sareng ngwangun parajana sane maduwe swadarma, ring dija soang-soang jatma maduwe pendidikan, kesehatan, miwah peluang ekonomi sane pateh. Antuk pamargi puniki, iraga sareng sami prasida ngaonang pikobet tur ngwangun masa depan sane cerah majeng ring makasami krama. Suksma antuk uratian lan semangat sareng sami. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "makudang-kudang faktor ane saling mapaiketan ane patut iraga uratiang. inggih punika pikobet indik kakirangan pangan, pikobet sane kantun nglikub prajanane. iraga sareng sami patut nyiptayang pakaryan sane becik tur nincapang kawagedan miwah pelatihan. Malarapan antuk kerjasama miwah saling asah asih." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.