Wisata Edukasi Saking Pemandu Wisata Sane Wikan ring Bali

Darla.jpg
Title
Wisata Edukasi Saking Pemandu Wisata Sane Wikan ring Bali
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location
Politeknik Internasional Bali
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Mila Astridliana

4 months ago
Score 0
Sampun becik punika🙏🏻

Luh Asrini

4 months ago
Score 0
Astungkara pariwisata pulih kembali. Semangat semua dumogi rahayu

Paulus Herry

4 months ago
Score 0
Luar biasa. Suksma. Bali bangkit!! Dumogi rahayu

I Putu Yoga

4 months ago
Score 0
Astungkara bali bangkit

You are not allowed to post comments.

In English

In Balinese

Pariwisata pacang mewali malih yening wenten akeh paket wisata sane kaadol lan guide sane sampun nenten mekarya kirang langkung kalih warsa pacang mrasidayang mekarya malih. Pemerintah perlu sareng-sareng nincapang indik pekaryan pariwisata Internasional mangda prasida mekarya malih, lan pacang nincapang pariwisata domestik. Sane jagi tetujon pasurat puniki, jagi ngelaksanayang Pelatihan Branding Usaha Biro Perjalanan Mikro mangda kalantur antuk pekaryan Platform Travel Digital sane ngadol jasa saking 99 krama Bali utawi keringanan sertifikasi guide domestik sane kapicaang olih krama Bali. Niki metetujon krama Bali mangda mrasida ngicening piteket sane becik lan update, seantukan krama Bali sane nuwenang niki. Krama Bali sampunang malih berpaling doh saking pariwisata niki. Iraga mangda tetep makarya ring pariwisata nganggen pemargi antuk mekarya paket wisata sane unik tur ngelangenin. Punika pacang kaadol ring travel digital antuk aji sane metiosan, inggih punika nilai pariwisata sane unik tur nenten akeh sane uning. Tema puniki patut taler pas pisan rikala situasi pandemi, seantukan masyarakat nenten purun berkerumun lan setata mikayunin nincapang sane anyar. Pinaka conto, warga sane mekarya ring pariwisata meneng ring Desa A, drika wenten lingkungan sane kantun asri, budaya, taler satua-satua sane ngelangenin, sakewanten ten mrasidaang ngerauhin pariwisata punika ka desa. Yening pemerintah sampun rata ngemargiang genah anggen promosi mejalaran antuk platform sane pas mekadi upload status miwah story sakewanten mejalaran antuk paket wisata miwah guide sane sampun berkopetensi, dadosne yen sampun makeh sane melali, janten sampun kacingak olih pemerintah tur kaicen pamargi sane becik olih pemerintah. Mejalaran pemargi puniki, sampun janten pekaryan pariwisata prasida mengekspresikan angga antuk odaran sane becik tur ten makeh wisatawan domestik uning. Sajeroning punika, pinih becik pemerintah ngewedaran antuk pemargi sane nenten ruwet. Mangkin sampun galah iraga jagi nincapang pariwisata domestik sane nenten manten mekadi wisata foto taler boga manten, sakewanten dados wisata edukasi saking pemandu wisata sane wikan ring Bali.

In Indonesian