How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Tradisi Test Drive Ring Bali

20231130T132909811Z430159.png
0
Vote
Title
Tradisi Test Drive Ring Bali
Affiliation
MAHASABA Udayana
Regency/City
-
Author(s)
  Category
  University
  Year
  Photo Credit/Source
  Google
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  Location


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

  In English

  In Balinese

  Pawiwahan inggih punika silih tunggil upacara sane wenten ring bali upacara puniki pinaka upacara sane kalaksanayang rikala patemon purusa miwah pradana, pawiwahan puniki pinaka swadarma janmane tatujone mangda ngamolihang oka , napi mahawinan pawiwahan miwah madue oka pinaka swadarma janmane sami? , santukan wenten munggah ring sastra inggih punika jaratkaru okane manten sane prasida nulungin sang atma leluhur sane kategul ring tiing petung, sastra puniki sane ngawinang pawiwahan punika nenten ja kebutuhan nanging pinaka swadarma janmane sami, ring bali wenten tradisi mawasta test drive, napi sujatine tradisi test drive punika?, nenten ja pacang ngenrayen montor utawi mobil tradisi test drive puniki sampun lumrah kapirengang rikala anake ngerauhin undangan pawiwahan, sekadi anake ngomong pasti suba test drive oo, pasti suba beling, makane nganten , akeh anake ngomong sakadi punika.

  Napi becik sadurung mawiwaha sampun mabot?, pastika wenten sisi positif taler negativ nyane, sisi positif nyane yening anake istri prasida kaambil olih anake lanang pastika dane sampun madue keturunan tur nenten ngantosang malih, sisi negativ nyane nenten kaambil olih lanang nyane, calon ibu durung siap dados ibu, yusa durung mateng pacang madue oka dados nyane kawentenan kasus ibu sane seda rikala ngalekadin, taler sane ten becik okane punika kauntungang ring palemahanne, sampun akeh sisi negativ nyane napi becik tradisi puniki?,

  Napi sane patut kalaksanayang indik masalahe puniki?, mangdane ring sekolah-sekolah mangda kaicenin pengetahuan indik sexual, iraga pastika nenten mresidayang ngelarang yening anake jagi ngelaksanayang aktivitas sexual punika santukan anake madue hak, nanging titiang madue jargon 3K sane patut kainget majeng semeton sami inggih punika, KEBELET, KAMAR, MIWAH KONTRASEPSI, jargone puniki mangda kagambel mangda ngedikang kasus ring bali.

  In Indonesian