Pariwisata Bali Kantos Ka Pungkur Wekas

1826B53B-20AF-475A-936A-566C1CE9C411.jpeg
0
Vote
Title
Pariwisata Bali Kantos Ka Pungkur Wekas
Year
Photo Credit/Source
Anadolu Agency
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Singaraja
Location


You are not allowed to post comments.

What should the government do to stimulate and sustain tourism in Bali?

In English

In Balinese

Pariwisata Baline durung kabaos matangi utawi nglimbal sakadi jati mula. Daweg titiang ngentasin Kuta ring bulan Desember 2021 puniki, kantun sepi. Yadiastun pacang nyanggra warsa anyar 2022, nenten aleh toris sane ngrauhin Bali. Minab duaning kawentenan soroh virus anyar Omicron sane nglahlah ring duranegara. Dumadak ja nenten nglahlahin Indonesia, napi malih Bali. Indike puniki, patut tangarin pisan. Ngranjingang wisatawan prasida taler ngranjingang virus sane pacang ngawinang sakit tur pikobet siosan. Yening sakadi titiang, ring kawentenan sakadi mangkin, becik pisan yening prasida nglimbakang potensi wisatawan lokal utawi domesik anggen nincapang pariwisata kalih perekonomian Baline. Pemerintah miwah angga ring wewidangan pariwisata prasida nyelehin malih napi manten sane dados katincapang tur karincikang mangdane wisatawan lokal utawo domestik puniki seneng tur kayun malancaran, matumbasan, taler nganggen akomodasi wisata sane wenten ring Bali. Minabang titiang sakadi ngrincikang kebijakan promo wisata majeng krama lokal utawi sane siosan. Driki sampun galahne, pamuputne nenten ja anak joh gumi manten sane prasida nulungin, sakewanten krama miwah sameton Bali sane prasida ngajegin. Dumugi pariwisata Bali prasida ngamecikang, tur nglimbak kantos ka pungkur wekas.

In Indonesian