UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Memukul siswa

From BASAbaliWiki
20231130T020038870Z032280.jpg
0
Vote
Title
Memukul siswa
Affiliation
SMA Negeri 1 Gianyar
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Gopal
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Teks Orasi Bahasa bali Larangan Memukul Siswa Bapak Kepala sekolah lan guru sane wangiang titian, Ida dane sareng sami sane dahat suksamayang titian. Sadurung titian ngelanturang atur, pinih riin tittiang ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu Kaping ajeng ngiring sareng-sareng ngaturang puja pangastuti ring Ida Hyang Parama Kawi, Ida Sang Hyang Widhi Wasa saantukan ring keledangan lan wara nugrahan Ida, Ida dane prasida rauh ring galah lan genah sane becik punik. Titiang iriki jagi nyaurin indik awig-awig indik nglempag siswa ring sekolah, sadurung punika lugrayang titian matur suksma majeng ring para pamilet sane sampun rauh. Punika mawinan, ngalahang sisia punika dados Pro miwah Kontra ring lingkungan bermasyarakat, w nten san setuju, w nten sane n nten setuju. Sane cumpu, maosang yening nglampag sisia punika pinaka hukuman majeng ring anak sane iwang, punika mawinan para guru patut nglempag sisia punika mangda prasida ngicen dampak sane becik. Sane nenten cumpu maosang, nenten wenten guru sane ngawenangang anak alit utawi kekerasan majeng ring sisiane, santukan wenten undang-undang perlindungan anak. Punika mawinan pamuputn , para guru n nten dados ngukum murid yadiastun murid punika nenten becik utawi iwang. Y ning iwang punika abot, murid patut polih hukuman sane manut sareng iwangnyan . Suksma aturan titiang majeng ring para sisa miwah guru sane sampun nyarengin acara punika, yening wenten kaiwangan titian nunas geng rena sinampura, titian sampun puput antuk Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

In Indonesian