Pengelolaan Tata Ruang Pemasangan Kabel Ring Kabupaten

From BASAbaliWiki
20240420T095129861Z697284.jpg
0
Vote
Title
Pengelolaan Tata Ruang Pemasangan Kabel Ring Kabupaten
Affiliation
SMA Negeri 2 Amlapura
Regency/City
Karangasem
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Ida Bagus Made Nanda Adipranata/ pribadi
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Ring genah titiang, utaman ipun ring Kota Amlapura, Kabupaten Karangasem, makeh pisan kapanggihin pikobet mawit saking jagat lan kaiwangan manusa. Sinalih tunggil pikobet sane mabuat pisan indik Pengelolaan Tata Ruang Pemasangan Kabel Ring Kabupaten Karangasem .

Ring aab mangkin makeh kapanggihin rikala masang kabel nenten anut ring tata kelola ruang, lan makeh provider sane masang kabel nenten madue ijin saking pemerintah sane ngawinang kacingak kabel makeh sane mangingsut lan kacingak nenten becik. Kasuen-suen pikobet puniki nenten kaselehin pemargin nyane, nenten karungu, dadosne sayan sue sayan mabuat pikobet kabel puniki sane ngawi wewidangan Karangasem nenten kacingak becik ring tata kelola ruang. Pinaka cihna pikobet puniki yakti kawentenanne, makeh gatra sane sampun nyobiahang pikobet puniki ring media digital, sekadi Facebook, Instragram, Twitter miwah sane lianan. Pinaka imba wenten akun media sosial saking Tribun-Bali.com sane nyobiahang indik pikobet puniki sekadi ring link berita : https: bali.tribunnews.com 2024 01 24 pemasangan-kabel-semrawut-di-karangasem-beberapa-pihak-provider-belum-kantongi-izin

antuk kawentenan gatra punika, sepatutnyane pemerintah Karangasem rigelis ngambil pamargi sane sumeken mangda kaluwihan saking wewidangan puniki prasida munggah tur becik kacingak, pamuputnyane wewidangan Karangasem nenten kaucap jele olih krama tiosan. Titiang taler ngicen pamargi indik pikobet puniki sakadi ngamargiang pemasangan kabel sane katanem tur silib ring tengahing tanah. Sane dumunan sampun mamargi ring panegara sane sampun maju inggih punika negara Jepang, niki kamargiang antuk ngawilangin pamargin wencana alam sakadi gentuh,blabar miwah sane lianan, taler ngawi wewidangan resik tur ngulangunin. Yadiastun pamargi puniki abot pisan nanging dados kalaksanayang akedik akedik nyantos kasuen suen pastika puput sakadi pangaptine.

Pikayun titiang pinaka sinalih tunggil krama saking Kabupaten Karangasem, mangda pemerintah Karangasem yukti-yukti ngrereh pamargin sane becik indik pikobet pemasangan kabel ring wewidangan jagat Karangasem. Taler ngicen pawidanda sane abot majeng para provider utawi sang sane masang kabel nenten madue ijin. Pemerintah Karangasem mangda madue blue print indik tata kelola ruang sane becik lan sayan kaselehin. Mogi saking sasuratan puniki prasida mapikenoh riwekasan ring wewidangan Karangasem.

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Ring kabupaten Karangasem puniki ring titiang magenah, makeh kabel-kabel sane mangingsut taler nenten becik kacingak. Pikobet puniki sampun sue pamarginnyane nanging nenten wenten upaya saking pemerintah. Mogi-mogi saking sasuratan titiange puniki, gelis wenten pamargi saking pemerintah Karangasem." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.