UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Mayadnya napi madaya?

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
Mayadnya napi madaya?
Affiliation
Regency/City
Gianyar
Author(s)
Category
General Public
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Om Swastiastu. Dumogi rahayu sareng sami.

Yening katilik saking pikobet, akeh pisan pikobet sane rauh ring angga sarira taler di urip jadma. Pikobet sane lianan punika wantah pikobet saking leluu. Leluu plastik ring pasih. Yening meyadnya kabaos ngaturang korban suci sane tulus ikhlas sapunapi sapatutnyane iraga setata eling nyaga karesikan palemahan, sumangdane sane kabaos parahyangan, pawongan miwah palemahan setata seimbang. Iraga nunas pangrastiti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi wasa nanging lali majeng napi tugas iraga dados jatma nyaga keasrian palemahan saking sane kabaos leluu. Puniki sane ngawinang matiosan akidik pisan meyadnya punika sareng madaya. Napi ngawinang asapunika? Jadma kantun lali ngutang leluu ring tongos leluu, napike nika nenten madaya ? Saling pedayanin ngutang leluu ngarusak palemahan. Napi anggen nepasin pikobet punika? Ring soang-soang jadma punika sapatutne eling sareng-sareng nyaga palemahannyane, eling ring angganyane soang-soang. Ring dija sapatutnyane ngutang leluu, ring dija sapatutnyane nyaga karesikan nika jakti-jakti ngrereh eling saking jadma punika. Siosan saking punika, panitia karya utawi piodalan sapatutnyane ngaryanang panitia sane nyaga karesikan palemahan, ngimbuhin tongos leluunyane mangda pamedek sane tangkil rikala wenten yadnya nenten wenten sane ngawag ngutang leluu.Mangda nenten kabaos ulah aluh. Inggih wantah sakadi asapunika sane prasida uningayang titiang, matur suksma. Om Santih, Santih, Santih, Om

In Indonesian