ORTA INDIK COVID SIANGOLAS WIWAH DISTORSI INFORMASI

E26de67e-e3d6-4bb8-bf41-da7193ad4d0e 169.jpeg
5.00
(2 votes)
Photo credit
Contributor
Eddi Oka Saputra
Wikithon competition
Misinformation


You are not allowed to post comments.

Description


English

Balinese

Ring rahina sane lintang karma ring Mataram NTB mekesyab mirage orti saking silih situnggil direktur RSUD ring NTB. Saking kana youtube punika direktur nlatarang nenten wenten sane padem sane sane kamedalang olih covid-19. Taler katlatarang covid-19 nenten nenten baya lan mabuat pisan. Sane nyebar utawi sambeh. Nyantos kapiarsayang saking sajebag NTB taler nyantos ring dura NTB. Yadiastun sane kacumawisang sampun nglungsur pangampura ring Ikatan Dokter Indonesia IDI Mataram lan NTB lan konten ring youtube dane sampun kahapus. Nanging iraga sareng sami nuna mangdane parindikan lan sane katlatarang punika nenten mawali kabuatang. Ngenenin taler ring rahina punika, wenten 152 tenaga medis sane keni Covid siyangolas, nyantos tanggal 5 juni kamanggehang sampun 100 anak alit ring NTB sane positif Covid siangolas. Duaning asapunika taler kasus dokter puniki nenten je sane kapertama ring Indonesia. I raga mangda urati ring kebrebehan vinungkan Covid siyangolas puniki napi malih sampun ngelalah majeng ring alit alite napi malih pinungkane puniki durung janten pasti indik kewentenan mrana sane nibenin jagate sekadi mangkin. Ring indonesia kewanten, daweg pengarep siu sange atas siye dasa murdaning jagat sampun ngangkenin penanganan panyungkan ngeninin paru paru jadma sane ngeranayang kapademan jadmane nglimbak. Kirang langkung telung atus dina jadma ngrahina. Nyantos tahun duang tali siangolas ring indonesia taler kantun nyeneng ring urutan kaping telu ring dura negare indik sane mebobot TBC wantah ageng sewusan India lan china.

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )