What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Harmony Among Religious Community Community Rings

Title (Indonesian)
KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAM DI MASYARAKAT
Title (Balines)
KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA RING MASYARAKAT
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • I Made Adi Wirawan
Institution / School / Organization
SMA Negeri 1 Gianyar
Related Places


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Krama Agama Kaaptiang Ngukuhang Kerukunan Yening agama prasida kalimbakang pinaka faktor penyatuan maka punika pacang ngicenin stabilitas lan kemajuan Negara. Persamaan antuk nglimbakang sikap toleransi inggih punika solusi mangda nenten wenten pabinayan sajeroning ngamargiang agama. Sikap toleransi patut dados kesadaran pribadi sane setata kaambil ring sajeroning interaksi sosial. Toleransi ring sajeroning kahuripan agama sampun dados mutlak antuk kaw ntenan makudang-kudang agama ring kahuripan manusa puniki. Silih sinunggil wentuk saking toleransi ring kahuripan agama inggih punika ngukuhang miwah ngukuhang paiketan silaturahmi antar umat agama miwah nglestariang paiketan sane becik sareng manusa tiosan. Santukan tan wenten anak sane mrasidayang ngicalang pabinayannyane. Pabinayannyane punika kadadosang jalaran buat matungkasan. Pabinayan agama inggih punika silih sinunggil faktor utama sane ngawinang wenten konflik antar manusa. Paiketan sane becik ring pantaran parajanane wantah prasida kamargiang yening parajanane saling ajiang. Nglimbakang sikap toleransi agama, y ning soang-soang san nganut agama prasida ngamargiang ajaran miwah upacara agama ipun secara b bas miwah n nten w nten tekanan. Duaning punika, banggayangja toleransi agama iraga dados tetegenan sane ngawinang iraga saling asuh lan saling pikukuhin. Malantaran punika pacang wenten dame, kerta raharja miwah kawagedan.

  Punika mawinan sajeroning kahuripan sosial, iraga patut saling asah asih ring parajanane, santukan iraga pacang ngamolihang dampak sane becik ring angga sarira lan palemahan. Nyinahang rasa sane tegeh indik pasemetonan lan rasa tresna asih majeng ring para janane sane lianan sayan nglimbak indik iraga dados makhluk Ida Sang Hyang Widhi sane patut saling miara. Punika mawinan pasogsag, pasogsag, pasogsag, nenten wenten malih yening iraga setata tetep sareng-sareng ring kahuripan sosial miwah sane lianan.

  In Indonesian