UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Nangiang Pabrik Pengolahan Sampah Utawi Luu Sane Marupa Solid Recovered Fuel (SRF) Ring Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem

From BASAbaliWiki
20220415T003725524Z696456.jpg
0
Vote
Name of Place
Nangiang Pabrik Pengolahan Sampah Utawi Luu Sane Marupa Solid Recovered Fuel (SRF) Ring Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem
Location
Reference
I Ketut Paang Arjawa & Ni Luh Cindrayanti
Lontar
  Folktales
   Biographies
    Children's Books
     Books
      Holidays and Ceremonies


       NW Apriani

       26 months ago
       Votes 5++
       Mantap niki karyanya,, mogi dados jayanti.

       Nariastini

       26 months ago
       Votes 5++
       Sekadi mantap niki karya nyane, dumogi polih jayanti🙏

       Novi Delia

       26 months ago
       Votes 5++
       Dumogi polih jayanti👍✨

       I Made Riasa

       26 months ago
       Votes 5++
       Mantap.dumogi molihang jayanti

       I Made Febi Ariawan

       26 months ago
       Votes 5++
       Mantap niki👍

       I Komang Nukaryada

       26 months ago
       Votes 5++
       Becik pisan

       Wayan Renes

       26 months ago
       Votes 4++
       Sebuah karya sane mengedukasi, ngiring jaga kebersihan Bali

       Restu Sugita

       26 months ago
       Votes 4++
       Mantap

       Aryaniwibawa1207

       26 months ago
       Votes 4++
       Wuihhh mantap pisan, karya sane prasida dados ajah2an olih desa lianan mangda prasida madue pikayunan sekadi puniki ngeninin indik pengolahan sampah/luu, dumogi jayanti..

       Wayan alix

       26 months ago
       Votes 4++

       Becik pisan sekadi asapunika irage dados krama Bali patut state nyaga palemahan antuk mareresik ring genah soang-soang, mangda nenten luu punika dados nyemerin kawentenan palemahan ring jagate

       Riantukan tetamian sane pinih banget kaluihannyane katamiang ring para jana ne sami (generasi penerus) inggih punika pelemahan sane asri tur lestari.

       Jatiyasa

       26 months ago
       Votes 3++
       Niki wau becik, silih tunggil utsaha ngirangin luu, saha ngutsahayang palemahan sane asri.. Rahayu

       Dek purnami

       26 months ago
       Votes 3++
       Becik pesan Nike, dumogi jagi Jayanti🙏

       Gus made ariasa

       26 months ago
       Votes 3++
       Semoga jayanti

       Yuli sulistiyasari

       26 months ago
       Votes 2++
       Becik pisan puniki karyane🙏

       Kadek Rusmini

       26 months ago
       Votes 1++
       Becik pisan puniki mangda luu nenten nyemerin palemahane

       Agus Martana

       26 months ago
       Votes 1++
       Becik pisan puniki karya puniki 🙏

       AstitiSedana

       26 months ago
       Votes 1++
       Becik pisan niki, Mogi ngemolihang hasil sane maksimal🙏

       STKIPAmlapura

       26 months ago
       Votes 2++
       Jeg sekadi becik niki semeton tiange,ast juara niki👍🏻👍🏻

       Bayu Agung

       26 months ago
       Votes 0++
       Becik pisan punike karyane

       Pasekarnaya

       26 months ago
       Votes 0++
       Dumogi polih

       Badra Kanda

       26 months ago
       Votes 0++
       Becik pisan

       I Wayan Ardana

       26 months ago
       Votes 1++
       Becik pisan niki anggen ngicalang pikobet indik luu

       I Dewa Ayu Made Manis Suarningsih

       26 months ago
       Votes 0++
       Om Swastyastu, ngenenin indik pikobet sampah, ring suang-suang desa pastika meduwe pikobet ngeninin indik sampah sekadi sane sampun kawedar ring video miwah artikel ring ungkur ring desa punika maduwe pikobet ngenenin indik sampah wenten program Solid Recovered Fuel SRF becik pisan sawireh nenten akeh sane uning program puniki yening guru wisesa utawi pemerintah miragi tur ngamargiang lan nyokong ngenenin indik program puniki pastika ngentosin pikobet sane wenten ring Desa Bebandem puniki
       Add your comment
       BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

       What policies should the government enact to improve problems in your village?

       Information about place


       In English

       In Balinese

       Titiang pinaka generasi milenial sadia ngwangun d sa malarapan antuk BASAbali Wikithon Partisipasi Publik 5: Ngawangun D sa. Ngiring cingakin indik desan titiang puniki.

       Om Swastyastu Semeton Sinamian

       Mungguing sekadi punapi kaw ntenan d sa ring Kabupaten Karangasem, puniki silih tinunggil kaw ntenan ring D sa Bhuana Giri K camatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Ngantos san mangkin wicara sane durung prasida kapuputang inggih punika ngeninin indik wicara luu san mapupul ring TPA Linggasana lan TPA Butus saking warsa ke warsa, nanging saking angawerat irika durung ngicenin Tetepas mastikayang pamargi sekadi punapi san patut kamargiang antuk muputang wicara luu ne puniki.

       Manggalaning desa Bhuana Giri Ir. I Nengah Diarsa sampun nyobyahang Manggala desa muah prajuru iriki sampun ngaturang pawungu ring guru wisesa pemerintah antuk sumangdene digelis muputang wicara puniki majalaran antuk nangiang pabrik pengolahan sampah utawi luu san marupa Solid Recovered Fuel SRF . Solid Recovered Fuel utawi sane ketah kebaos SRF inggih punika bahan bakar sane kakaryanin antuk luu non-B3. Luu non-B3 wantah luu sane nenten medaging zat, energi lan utawi komponen lianan sane pacang digelis nyemerin lan ngawinang padem palemahan miwah sarwa maurip ring jagate. Siosan punika, wicara puniki dados ngewetuang pikobet lan ngawinang pakeweh ring krama irika duaning pacang ngewetuang cemer ring palemahan lan ngawinang padem sarwa tumuwuhe sane wenten ring tegalan, san dados sumber pengupajiwa sadina-dina masyarakat ring iriki Rabu, 13 04 22 .

       Inggih sekadi punika kaw tenan ring Desa Bhuana Giri puniki, dumogi pemerintah pemekasnyan guru wisesa Karangasem mangda digelis mutusang lan mastikayang pemargi sekadi punapi antuk muputuang wicara puniki.

       Om Santih, Santih, Santih Om

       basabaliwiki.org wikibasabali pasikianyowana.bali mamedwedanta

       intanirraa aprilisia._ manggiantari

       basabaliwiki wikithon partisipasipublik wikithonpartisipasipublik ngwangundesa membangundesa milenialberaksi

       In Indonesian