How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

The Use Of Technology To Break The Times With a Digital Balinese Language Dictionary

20221113T114937010Z607842.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Platform basa bali puniki ngewantu pisan anggen ngalestariang basa Bali, mawinan sairing panglimbak jaman basa daerah sampun nyansan kaengsapang olih para yowana aab mangkin.Mangkin mawinan kewentenan platform basa bali wiki puniki pinaka piranti anggen mendobrak generasi mawinan aab mangkin para yowanane prasida kayun tur seneng malajah nganggen media teknologi tekening media cetak sakadi buku.

  akeh kawigunan platform puniki sane prasida kerasayang olih para krama sami, kewentenan kamus basa bali online puniki sampun kaicen terjemahan sane ngawinang para yowana sami prasida malajahang miwah ngeresepang basa Bali puniki.

  bahasa bali adalah bahasa ibu niki patut kaelingang iraga sareng sami, tur puniki sane nuntut iraga antuk ngalestariang bahasa budaya Bali tur setata ngelimbakang piranti anggen generasi iraga mangda para yowana sami prasida uning lan ngaresep basa Bali sane pinaka bahasa ibu.

  platform puniki sepatutnyane kasosialisasiang ring masyarakat mangda masyarakat sane durung uning mangkin wenten kamus bahasa bali online sane sampun kaicen terjemahan tur dados kaakses olih masyarakat miwah krama duene.

  Lianan punika malih, kecingakin indik admin-admin sane nyalanin akun Instagram Wiki puniki kreatif pisan, mawinan sadina-dina pasti wenten konten-konten anyar sane kaunggah olih admin basa bali wiki. Konten-konten sane kaunggah punika manut titiang becik pisan, Contonyane rikala pacang wenten rahinan ring Bali, admin basa bali wiki ring Instagram pastika ngunggah konten indik rahinan sane pacang rauh punika. Nenten nika manten, Instagram basa bali wiki taler akeh ngunggah indik isu-isu sane mangkin wenten ring para krama.

  Akun Instagram basa Bali Wiki Niki, rikala ngunggah konten ring postingannyane pasti akeh nganggen gegambaran unik miwah lucu nika mawinan anake demen nyingakin. Krana kreativitas sane kaduean olih admin instagram basa bali wiki puniki, prasida ngranayang para krama tuut ring isu-isu sane mangkin. Postingan Instagram sane becik pastika akeh pangwacennyane, yening sering akun Instagram basa bali wiki niki ngunggah konten-konten nganggen variasi sane unik, nika sane ngaryanin para krama seneng ngwacen konten punika, malarapan punika krama sane nenten uning indik isu miwah orti sane antar pastika prasida uning.

  In Indonesian