How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Religious harmony

0
Vote
Title (Indonesian)
Kerukunan umat beragama
Title (Balines)
-
Original title language
Indonesian
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Nyoman Gde Gangga Devananda
Institution / School / Organization
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Indonesia pinaka panegara sane ageng, wewidangannyane saking Sabang rauh ka Merauke. Pulaunyane akeh, bahasa daerahnyane akeh kenten naler indik agama sane wenten ring Indonesia inggih punika agama Hindu, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, lan Buddha. Kawentenan agama agama punika suang suang madue gegambelan pada lian lian makadi kitab suci , pemimpin agama, lan rahina ageng. Nika mawinan Indonesia keangkenan panegara berbhineka.Yadiastun ring Indonesia akeh madue keberagaman utamanyane ring agama, kewanten wenten Pancasila sane kaangen nabengin lan mayungin kebhinekaan puniki, nika maawinan Pancasila kadadosang cihna sareng sami sane ngangkenin lan ngajiang sane mabeda beda ring tengahnyane. Kawentenan kebhinekaan agama ring Indonesia ring siki sisi dados sinalih tunggil tantangan, kewanten ring sisi siosan ritatkala kebhinekaan agama punika kejaga becik mawastu panegara Indonesia bakal dados panegaegara sane kuat. Mabeda beda agama tan dados kaanggen masalah, kewanten mangda kaanggen kebanggaan ring iraga pinaka panegara sane berbhineka. Iraga tan dados ngandapang, nyacad, tur kanti nyatuhang agana tiosan. Mangda iraga saling ngajiang, ngormatin, lan nincapang parisolah toleransi ring umat beragama. Parisolah sekadi punika sane maawinan iraga dados panegara sane madue makueh agama dados harmonis lan rukun. Iraga mangda ngelidin sane mawasta iyeg, kerana iyege punika ngranayang panegaran iraga dados benyah, nika mawinan iraga banget tan kadadosang nyacad lan nyelek nyelekang agama siosan. Pinaka nyaga kerukunan umat sane meagama, iraga mangda ngembangang parisolah parisolah sane utama inggih punika nenten nganggu anak sane nedeng ngemargiang parisolah meagama, ngicenin ucapan selamat hari raya ring umat siosan sane nedeng merayakan, saling ngajiang, ngormatin, lan saling ngeresepin ring pasikian sareng sane tiosan. Kerukunan ring umat sane meagama pacang ngeranayang kahuripan ring masyarakat dados membuat becik, nenten ngeranayang biyuta, miwah pikibet malih ring sajeroning matiosan agama kerana sami sampun nerima becik. Punika parisolah sane patut kalaksanayang mangda ring sajeroning kahuripan agama merasidayang rukun.

  In Indonesian