How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Literature Antara Masyarakat dan Pemerintah di dalam Aturan covid-19

0001-652x1024.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  opini


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Sampun kasuwen-suwen gering agung covid-19 w nten ring Indonesia. Anak sane keni pinyungkan sakadi puniki kadi abias pasih ketahnyan , nenten prasida baan ngwilangin. Pamerintah pinaka baga utama antuk ngasihin kraman sampun ak h ngametuang peraturan-peraturan sane mabuat pisang mangdan pinyungkan covid-19 puniki gelis ical. Yadiastun kadi asapunika, ngak hang peraturan sane kakaryanin tur kametuang olih pamerintah,ngak hang taler kraman sane nenten cumpu tur n nten nganutin peraturan punika. Napi sane mawinan? San mawinan wantah asiki, n nten w nt n solusi. Umpaminyan , pamerintah makarya peraturan baga sane ngadol ajeng-ajengan mangda sampun nutup tokonyan galah jam 8 wengi, sapunapi sane wawu maadolan galah jam 6 wengi?. Ak hnyan peraturan tur satata ginggang, ngawinang kraman bingung. Ak h taler kraman sampun ngicenin pamerintah kritik,yadiastun n nt n nemu pamargi sane becik. Kaping rihin, peraturan punika prasida kaanutin olih kraman , sak wanten kantos mangkin ak h kraman n nten malih nganutin krana peraturan punika n nten rumasuk ring pikayun. Pamerintah sayan ngelurang peraturan, nanging kraman sayan ngelurang napik solusinyan . Santukan peraturan punika ngawinang para kraman sayan ng wehang ngrereh sarin pakaryan Sujatin wantah asiki sane sapatutnyan kamargiang mangdan pamerintah taler kraman prasida madampingan saling asihin ngicalang gering agung puniki. Yening baga pamerintah jagi ngicen peraturan , mangdan taler ngicen solusi antuk para kraman sami.

  In Indonesian