Wawancara STT Bina Putra

20220717T172218452Z638025.jpeg
0
Vote
Photo credit
Contributor
STT Bina Putra
Wikithon competition
Bale Banjar


You are not allowed to post comments.

How could a traditional Balinese community townhall be developed as a creative space for women?

Description


English

Balinese

Om Swastyastu, Bal Banjar inggih punika wangunan sane maguna antuk paruman adat, dinas, sekaa teruna teruni, miwah paruman san lianan. Bal banjar masih mawiguna antuk acara sakadi ngaryanin ogoh-ogoh lan latihan magambel. Sak wanten acara-acara ring banjar punika k wala acara antuk anak san lanang k manten. Kidik pisan acara san prasida kaangg n olih para pemudi istri miwah ten wenten acara san prasida kaang n olih pemudi istri lianan tek n acara sekaa teruna. Punika mawinan, mangda wenten solusi antuk kaangg n punapi bale banjar pinaka genah kreativitas anak istri. Sekadi baos Bapak Kelihan Dinas punika dados ngaryanin acara napi manten mangda acara punika positif, sekadi latihan ngigel, latihan megambel dados anak istri sareng pang ten san lanang manten san bisa megambel. Nah semeton, sapunika video bawak sekaa teruna bina putra sar ng Bapak kelihan adat pinaka pamecahan prakara bal banjar pinaka genah kreativitas anak istri. Matur suksma sampun miarsayang video piniki ngantos puput lan nunas pangampura yening w nten atur san n nten manut ring arsa, mogi-mogi video puniki mapikenoh ring ida dane pamiarsa sareng sami Om Santih, Santih, Santih Om.

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )