merawat kerukunan umat beragama

From BASAbaliWiki
Title (Indonesian)
-
Title (Balines)
merawat kerukunan umat beragama
Original title language
Indonesian
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
Author(s) / Contributor(s)
  Institution / School / Organization
  Sma 1 Gianyar
  Related Places


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   Videos

   Description


   In English

   In Balinese

   Sakadi sane sampun kauningin, Indonesia inggih punika negara sane madu makudang-kudang soroh, saking suku, ras, budaya miwah basa. Punika mawinan saking pabinayan kadang-kadang sareng pisan ngawetuang sane kawastanin kesalahpahaman sane ngawinang. Duaning punika, mangda prasida ngukuhang kerahayuan ring pantaraning parajanane, patut wenten rasa toleransi sane ageng. Perdamaian patut iraga bangun lan iraga percaya indik perdamaian antar agama inggih punika elemen utama saking perdamaian nasional. In Balinese: Mangda kerahayuan nasional iraga, persatuan Indonesia sekadi sane kakaryanin olih para pangadeg negara, iraga prasida nglestariang tur ngajegang ring Indonesia. Toleransi punika wantah parisolah sane patut kalimbakang mangda saling asah asih lan saling ngajiang ring pantaraning soang-soang individu utawi sekaa. Dadosne sane pinih mabuat saking pabinayan punika wantah rasa toleransi sane tegeh ring pantaraning soang-soang. Nanging, wenten makudang-kudang paindikan sane prasida kamargiang antuk parajanane : 1. Nglestariang hak lan kewajiban antar agama 2. Silih asah ring rahina agung ring soang-soang agama 3. Ngiring saling tulungin, yadiastun wenten pikobet 4. Ngajegang miwah ngajiang silih sinunggil suku miwah budaya 5. Ngiring setata tresna asih tur bakti yening wenten masyarakat sane ngamargiang ibadah. 6. Tetepangja paiketan semetone sareng anak sane boya Kristen. 7. Sampunangja ngusahayang raga mangda prasida ngranjing ring agamane punika. miwah sane lianan

   In Indonesian