Caption - Nambakin Corona Sekadi Taluh Apit Batu - I Kadek Jesta Askara

2C60FA96-0439-4BD1-904D-ED2E9F56A9D8.jpeg
0.00
(0 votes)
Title
Caption - Nambakin Corona Sekadi Taluh Apit Batu - I Kadek Jesta Askara
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    Photo Credit
    Video Credit
    Wikithon competition
    Caption

    Description


    In English

    In Balinese

    Om Swastiastu COVID-19 puniki ngemademang sekancan sektor silih sinunggilnyane inggih punika sektor ekonomi, mawit saking golongan ekonomi duwur ngantos ekonomi betenan. Utamanipun iraga masyarakat sane wenten ring desa. Panglalah COVID-19 puniki ngawetuang pikobet ri sajeronging kauripan iragane. Sekancan pangeling-ngeling sampun kamargiang , sekancan wantuan sampun katerima olih krama sami. Iraga sujatine uning ring kewentenan baya COVID-19 puniki sane ngatonang mangda wargane sami melajah lan makarya ring kubon soang-soang. Sakewanten sekadi foto ring ajeng nyihnayang akeh kari anake masliweran ngebekin pekene. Contonyane sekadi reraman titiange sane nenten sida makelid. Nika mawinan akeh kramane tuwun ke jalan ngerereh merta wantah anggen ngelanturang kauripane puniki. Sekidiknyane merta sane kapolihang, mejanten meweh nambekin sajeroning panelahan sane sayan ngedenang. Napikeh penelahan anggen numbas pake internet ngewantu pidabdab melajah online, beya panelahan ring pakubon soang-soang minakadi listrik, toya, lan sane tiosan. Pengaptin tityang, mangda COVID-19 puniki gelis ical saking jagat puniki. Duwaning kadi asapunika ngiring semeton sareng sami mangda nyaga dewek setata seger, setata ngumbah lima lan patut setata ngangge masker yening jagi melelungan. Om Shanti Shanti Shanti Om

    jegfotogen

    In Indonesian